Granty, sponzorské dary – získané i nezískané

V posledních dnech jsme dostali kladné vyjádř™ení z kancelář™e hejtmana Stř™edočeského kraje MUDr. D. Ratha, který nám př™islíbil v rámci “svého” grantu př™ispět na I. etapu naučné cykloturistické trasy kolem Kutné Hory 60 000 Kč. Př™ed 14 dny jsme dostali př™íspěvěk i od obce Miskovice, a to v hodnotě 30 000 Kč. Sponzorský dar v hodnotě 25 000 Kč nám dala i Vodohospodář™ská společnost Vrchlice – Maleč, zastoupená ing. Kvapilem. Nesmím zapomenout i na materiální dar v podobě 15 ks vzrostlých lip, které na podzim dostaneme od firmy Starkl z ďŒáslavi. Bohužel jsme nedostali grant od ďŒEZu a Nadace Partnerství, kde bylo celkově žádáno o 270 000 Kč. Celkově jsme tedy získali na I. etapu naučné stezky 519 000 + 15 ks stromů (žádáno bylo cca 560 tis. Kč). Tímto bychom chtěli vřem sponzorům, dárcům poděkovat. Celý příspěvek