Plán péče k navrhovanému ZCHÚ Vrchlice dokončen

V průběhu minulých několika let jsme vás informovali průběžně  o tom, jak jsme v údolí Vrchlice prováděli více než rok biologický průzkum, o jeho závěrech i o tom, že jsem zpracoval před třemi lety více než sedmdesáti stránkový Plán péče na to území. Tento plán péče je nedílnou součástí a podkladem pro samotné vyhlašování zvláště chráněného území. Před třemi lety zbývalo dopracovat pouze asi 5 stránek lesácké části. Na Krajském  úřadu Středočeského kraje tenhle materiál ležel 2 roky. Hledalo se pár tisíc pro toho, kdo by těch pár stránek dodělal a pak se dotyčný odborník soutěžil. Celý příspěvek

Nastal čas zúčtování

logo_100Jak jsme vás informovali v posledních několika měsících, projekt obnovy zookoutku v Kutné Hoře jsme museli kvůli nezájmu radnice dát k ledu. Snad se za zbylé volební období nebudeme už k tomuto tématu vracet. Nicméně my musíme kvůli nedotáhnutí projektu do konce skládat účty. Dostali jsme od tehdejší hejtmanky Středočeského kraje ing. Moravčíkové 30 000 Kč na vypracování všech podkladů na projektovou dokumentaci, technické zprávy atd. Celý příspěvek

Příznivá zpráva

Dne 10.12.2008 proběhla první schůzka, která se týkala spolupráce na mapování a následném vyhlášení údolí Vrchlice za ZCHÚ. Přítomná byla Mgr.

Kupecká, ing. Jiránková z Odboru živ.prostřed, M.Starý za obč. sdružení Denemark a pan J.Moravec, který je odborníkem hlavně přes entomologii. Co je však důležité, umí a vyzná se v legislativě právě kolem vyhlašování chráněných území.
Na schůzce jsme se nad mapou dohodli zatím zhruba na území, které nás bude zajímat (od mostku V Hutích až k hrázi Velkého rybníku a zejména říční niva a jeji nejbližší okolí, včetně skalních výchozů). Hranice budou upraveny následně nejen podle výskytu zajímavých a chráněných živočichů a rostlin, ale i podle hranic pozemků, lesa atd. Dále jsme si rozdělili zájmové oblasti a okruhy, kterými se budeme každý zabývat. V neposlední řadě přišla řeč i na to, jakým statutem by pak mělo údolí Vrchlice být. Přírodní park má nejnižší míru ochranu, v podstatě žádnou. Kvůli již zjištěným druhům rostlin a živočichů a hlavně kvůli krajinotvorné a historické hodnotě jsme se shodli, že bychom rádi, aby údolí bylo vyhlášeno jako „Přírodní rezervace“. Pan Moravec má obavy z protestů majitelů pozemků. Já pevně doufám, že tomu tak nebude. Je to prý práce asi na jeden až dva roky, tak se nám snad vše povede a po 10letech snažení bude údolí Vrchlice mít své uznávané místo v přírodovědných mapách České republiky.
Na závěr bych rád poprosil všechny odborníky z Kutné Hory a okolí (specialisty na různé entomologické skupiny, malakology, botaniky, ichtyology, ornitology a další), kteří by nám rádi v našem snažení pomohli, ať se ozvou. Stačily by nám údaje z jejich sbírek (datum, přesné místo a druh sebraného materiálu) nebo i následná pomoc s determinací v terénu.
Díky moc, držte nám palce

Za občanské sdružení Denemark všem návštěvníkům našeho webu přejeme krásné prožití letošních Vánoc a šťastný nový rok 2009