Prezentace projektu obnovení Kutnohorského zookoutku

V pátek 1. prosince proběhla v restauraci Na Krétě již třetí prezentace našeho připravovaného projektu obnovy zookoutku u Vlašského dvora.
Tato prezentace byla zaměřena hlavně na naše možné sousedy. Jedná se o majitele domů, kteří bydlí v těsné blízkosti pozemku, na kterém bychom zookoutek chtěli vybudovat. Společně s Honzou Moravčíkem jsme všechny obešli osobně už několik týdnů předem. Těm, kteří byli doma, jsme osobně předali pozvánku a ti, kteří doma nebyli, dostali pozvánku do poštovní schránky. Prezentace se ale mohla zúčastnit i širší veřejnost. Cílem bylo představit projekt a vysvětlit všem podrobně stavební část, skladbu zvířat a co nás k tomuto projektu vede. Popovídat si s občany a vyslechnout jejich názory, otázky a odpovědět na ně.

Celý příspěvek

Nastal čas zúčtování

logo_100Jak jsme vás informovali v posledních několika měsících, projekt obnovy zookoutku v Kutné Hoře jsme museli kvůli nezájmu radnice dát k ledu. Snad se za zbylé volební období nebudeme už k tomuto tématu vracet. Nicméně my musíme kvůli nedotáhnutí projektu do konce skládat účty. Dostali jsme od tehdejší hejtmanky Středočeského kraje ing. Moravčíkové 30 000 Kč na vypracování všech podkladů na projektovou dokumentaci, technické zprávy atd. Celý příspěvek

Projekt obnovy ZOO jsme pozastavili

Během posledních třech let jsme vás průběžně informovali o tom, jak ne/probíhala jednání s Městem, s investory, jak se rodil ideový záměr na celou ZOO i o tom, jak jsme celý prostor bývalé (budoucí) ZOO na své náklady vyčistili. Poslední rozhodnutí Rady města, které jsme obdrželi koncem ledna 2013, vyznělo tak, že Město vidí projekt jako silně rizikový, nicméně nám dá na 5 let formou smlouvy o smlouvě budoucí nájemní pozemek p.č. 92 k dispozici. Celý příspěvek

Nové skutečnosti v projektu obnovy ZOO

tamarín pinčí

tamarín pinčí s miminkem

Koncem ledna jsme dostali vyjádření Rady města (1.vyjádření, 2. vyjádření) na naši žádost o pronájem pozemku pro budování ZOO, doplněnou o rozpočet na provoz. Ten je zajisté jakýmsi plánem, skutečnost se teprve ukáže. Závěr celého dokumentu je v podstatě takový, že se v nejbližší době vypracuje a podepíše nájemní smlouva na 5 let, která nás bude zplnomocňovat k jednání se sponzory, investory a shánět finance z různých grantů. Podmínkou je, že do 5 let seženeme investiční prostředky na stavbu celého areálu ZOO a zároveň zajistíme pro projekt garanta a partnera, který se bude případně podílet na dofinancování ročního rozpočtu ZOO. Celý příspěvek

ZOO Kutná Hora a situace kolem ní

jarní brigáda v bývalém zookoutku

Lidé se mne ptají velice často na to, jak jsme daleko s kutnohorským ZOO. Vždy říkám, že je to běh na dlouhou trať a že teď musíme vyjednat s městem pronájem prostoru. Že už jsme v tom mnohé udělali, ale že to nebude lehké. Tak tomu bylo do doby, než jsem si přečetl dodatečně materiály na ZM z 11. září 2012. Bohužel jsem se k nim dostal z důvodu pobytu v zahraničí až v druhé polovině září. Z nich lze vyčíst, že Město se najednou k celému projektu otáčí zády a pod záminkou rizika shledává celý projekt jako neuskutečnitelný.

Na jednu stranu mě tento postoj ze strany vedení Města z osobních důvodů nepřekvapuje. Když je kritizuji za mnohé věci při správě města, není se čemu divit. Osobně mě však mrzí to, že  svým postojem a osobní záští likvidují projekt, který Kutnou Horu může turisticky zase o něco více zviditelnit, vytvořit pár pracovních míst ale především konečně začít revitalizovat alespoň část parku pod Vlašským dvorem. Navíc bylo vedení s celým projektem průběžně seznamováno a ví, kolik peněz, práce i času jsme do něj do teď vložili.
V pátek 16. listopadu mi kolega Tomáš sdělil, že máme velkou možnost a pravděpodobnost získat z grantu OPŽP, směřovaného na obnovu či stavbu části ZOO, záchranných stanic, ekologických center atd. Je to jedinečná možnost, jak celý projekt uskutečnit. Ve čtvrtek proto bude schůzka s vedením Města a se zastupiteli, odpoledne pak schůzka k detailům žádosti o grant. Jsem zvědav, jak obojí dopadne. Pokud budou podmínky splnitelné, chtěli bysme to zkusit.

Celý příspěvek