Příznivá zpráva

Dne 10.12.2008 proběhla první schůzka, která se týkala spolupráce na mapování a následném vyhlášení údolí Vrchlice za ZCHÚ. Přítomná byla Mgr.

Kupecká, ing. Jiránková z Odboru živ.prostřed, M.Starý za obč. sdružení Denemark a pan J.Moravec, který je odborníkem hlavně přes entomologii. Co je však důležité, umí a vyzná se v legislativě právě kolem vyhlašování chráněných území.
Na schůzce jsme se nad mapou dohodli zatím zhruba na území, které nás bude zajímat (od mostku V Hutích až k hrázi Velkého rybníku a zejména říční niva a jeji nejbližší okolí, včetně skalních výchozů). Hranice budou upraveny následně nejen podle výskytu zajímavých a chráněných živočichů a rostlin, ale i podle hranic pozemků, lesa atd. Dále jsme si rozdělili zájmové oblasti a okruhy, kterými se budeme každý zabývat. V neposlední řadě přišla řeč i na to, jakým statutem by pak mělo údolí Vrchlice být. Přírodní park má nejnižší míru ochranu, v podstatě žádnou. Kvůli již zjištěným druhům rostlin a živočichů a hlavně kvůli krajinotvorné a historické hodnotě jsme se shodli, že bychom rádi, aby údolí bylo vyhlášeno jako „Přírodní rezervace“. Pan Moravec má obavy z protestů majitelů pozemků. Já pevně doufám, že tomu tak nebude. Je to prý práce asi na jeden až dva roky, tak se nám snad vše povede a po 10letech snažení bude údolí Vrchlice mít své uznávané místo v přírodovědných mapách České republiky.
Na závěr bych rád poprosil všechny odborníky z Kutné Hory a okolí (specialisty na různé entomologické skupiny, malakology, botaniky, ichtyology, ornitology a další), kteří by nám rádi v našem snažení pomohli, ať se ozvou. Stačily by nám údaje z jejich sbírek (datum, přesné místo a druh sebraného materiálu) nebo i následná pomoc s determinací v terénu.
Díky moc, držte nám palce

Za občanské sdružení Denemark všem návštěvníkům našeho webu přejeme krásné prožití letošních Vánoc a šťastný nový rok 2009

nebuďte asociální, sdílejte ...Share on facebook
Facebook
0
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
0

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *