Práce na obnově stepní lokality pokračují

Takto vypadá většina plochy bývalého sadu

Zhruba před 14 dny začali zaměstnanci společnosti pana Horvátha a Vepřka čistit a vyřezávat starý třešňový sad u “skautské klubovny” (dnes obytného domu) na jižním svahu Kaňku.

Této velice cenné lokalitě hrozil zánik díky sukcesnímu zarůstání dřevinami. Podařilo se nám získat veškerá povolení, lidi, a tak práce rychle postupují a dnes je vyčištěna plocha necelého 0,5 ha. Zbývá však minimálně dvacetinásobně větší plocha, která musí být ještě vyklučena. Celý příspěvek