Hrozí zánik cenné lokality

pohled na jedno z mělkých jezírek, Chmeliště

pohled na jedno z mělkých jezírek, Chmeliště

Před půl rokem, kdy k nám do sdružení přišel ornitolog Michal, jsme se s ním byli  podívat na jedné velice zajímavé a biologicky cenné lokalitě. Jedná se o bývalé hliniště cihelny u Chmeliště, kousek od Uhlířských Janovic. Cihelna byla asi před 10 lety zavřena a hliniště ponecháno přirozené sukcesi. Ve čtyřech tůních se shromažďovala voda (z jedné hlubší vznikl malý rybníček) a kolem postupně vznikaly přirozený bylinný i křovinný porost.

Lokalitu tvoří čtyři jezírka. Toto je největší z nich, jehož břehy jsou zarostlé orobincem a rákosím

Lokalitu tvoří čtyři jezírka. Toto je největší z nich, jehož břehy jsou zarostlé orobincem a rákosím

Kolem jednoho jezírka během těch několika málo let vyrostl topolový a březový lesík, kolem ostatních třech mělčích nádrží zase orobincová a rákosová houština. Během krátké doby se do tohoto refugia začali z celého okolí stahovat obojživelníci a plazi. Ze žab zde žije kuňka ohnivá Bombina bombina, několik druhů ze skupiny hnědých a zelených skokanů Rana sp. Na jaře se zde rozmnožují ropuchy obecné Bufo bufo a a ropuchy zelené Bufo viridis. Ze vzácnějších žab zde můžeme najít rosničku zelenou Hyla arborea. V takovýchto otevřených hliništích a pískovnách se množí i naše nejvzácnější žáby – blatnice skvrnitá Pelobates fuscus a ropucha krátkonohá Bufo (Epidalea) kalamita. Tyto druhy však v cihelně prokázané nejsou, protože zde ještě nebyl proveden opravdu podrobný průzkum. Dospělci i pulci žijí skrytě, zahrabávají se. Lokalita je pro ně optimální. Celý příspěvek