Hrozí zánik cenné lokality

pohled na jedno z mělkých jezírek, Chmeliště

pohled na jedno z mělkých jezírek, Chmeliště

Před půl rokem, kdy k nám do sdružení přišel ornitolog Michal, jsme se s ním byli  podívat na jedné velice zajímavé a biologicky cenné lokalitě. Jedná se o bývalé hliniště cihelny u Chmeliště, kousek od Uhlířských Janovic. Cihelna byla asi před 10 lety zavřena a hliniště ponecháno přirozené sukcesi. Ve čtyřech tůních se shromažďovala voda (z jedné hlubší vznikl malý rybníček) a kolem postupně vznikaly přirozený bylinný i křovinný porost.

Lokalitu tvoří čtyři jezírka. Toto je největší z nich, jehož břehy jsou zarostlé orobincem a rákosím

Lokalitu tvoří čtyři jezírka. Toto je největší z nich, jehož břehy jsou zarostlé orobincem a rákosím

Kolem jednoho jezírka během těch několika málo let vyrostl topolový a březový lesík, kolem ostatních třech mělčích nádrží zase orobincová a rákosová houština. Během krátké doby se do tohoto refugia začali z celého okolí stahovat obojživelníci a plazi. Ze žab zde žije kuňka ohnivá Bombina bombina, několik druhů ze skupiny hnědých a zelených skokanů Rana sp. Na jaře se zde rozmnožují ropuchy obecné Bufo bufo a a ropuchy zelené Bufo viridis. Ze vzácnějších žab zde můžeme najít rosničku zelenou Hyla arborea. V takovýchto otevřených hliništích a pískovnách se množí i naše nejvzácnější žáby – blatnice skvrnitá Pelobates fuscus a ropucha krátkonohá Bufo (Epidalea) kalamita. Tyto druhy však v cihelně prokázané nejsou, protože zde ještě nebyl proveden opravdu podrobný průzkum. Dospělci i pulci žijí skrytě, zahrabávají se. Lokalita je pro ně optimální.

šídlo rákosní Aeshna affinis, druh z červené knihy

šídlo rákosní Aeshna affinis, druh z červené knihy

Ze skupiny ocasatých obojživelníků zde byly zjištěny dva druhy čolků – čolek velký Triturus cristatus a čolek obecný (tečkovaný) Triturus vulgaris.
Z plazů zde byla zjištěna v hojném počtu užovka obojková Natrix natrix, ještěrka obecná Lacerta agilis a slepýš křehký Anguis fragilis. Zda zde nežije zmije obecná Vipera berus je nutné prozkoumat.
Z vodního hmyzu zde žije početná skupina vodních ploštic, potápníků atd. Velice nápadné jsou samozřejmě vážky a šídla, hojná kolem vodních ploch. Michal letos začal dělat výzkum těchto krásných letců na Kutnohorsku. Za několik málo návštěv zjistil od července do září na Chmelišti 20 druhů!! Z toho 5 druhů z červeného seznamu.

bublinatka jižní Utricularia australis, jedna z našich nemnoha masožravých rostlin

bublinatka jižní Utricularia australis, jedna z našich nemnoha masožravých rostlin

Nejvýznamnější druhy jsou např. vážka hnědoskvrnná Orthetrum brunneum, šídlo rákosní Aeshna affinis, šídlatka tmavá Lestes dryas, šídlatka hnědá Sympecma fusca a vážka žíhaná Sympetrum striolatum. Některé druhy žijí v první polovině roku, takže předpokládá nálezy ještě několika dalších druhů.
Z ptáků zde hnízdí např. ohrožený moták pochop Circus aeruginosus, dále lyska černá Fulica atra a více druhů pěvců, např. chráněný ťuhýk obecný Lanius collurio dále rákosníci, pěnice, atd. Jako loviště tato lokalita slouží ledňáčkům říčním Alcedo athis. Z chráněných druhů brouku zde žije zlatohlávek tmavý Oxythyrea funesta.
Flora zde zatím nebyla podrobně zkoumána, ale Michal s kolegou z ČSOP našel koncem léta v jezírkách jeden z druhů bublinatek. Jedná se sice o druh nejobyčejnější, bublinatku jižní Utricularia australis, ale i ta je zařazena mezi vzácnější druhy naší přírody.

Proč vás však o této lokalitě informujeme takhle na podzim? Tuto lokalitu je, jako bývalý dobývací prostor cihelny, nutné zrekultivovat. Alespoň tak zní litera zákona. Pokud se nám nějakým způsobem nepodaří pozemky směnit, vykoupit nebo se dohodnout s majiteli o např. nájmu nebo placení ekologické újmy, vjedou do tohoto cenného kousku přírody bagry. Vše bude srovnáno se zemí a bude sem navezena ornice. Bude sice naplněn báňský zákon a zákon o zemědělském půdním fondu, ale bude naopak porušen zákon o ochraně přírody. Pokud máte kdokoliv nějaký nápad, sem s ním. Je to hlavně boj legislativní, takže uvítáme radu jakéhokoliv odborníka na  právo v oblast ochrany přírody.

nebuďte asociální, sdílejte ...Share on facebook
Facebook
0
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
0

2 komentáře u „Hrozí zánik cenné lokality

    • Díky za informace – jednáme o odkupu formou fondů od ČSOP a zatím je to na dobré cestě. Uvidíme, jak se k tomu ČSOP postaví. Každopádně kdybychom pak právníka potřebovali, díky za tip!!!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *