Odpověď na naší žádost stran veřejné zeleně

V polovině února jsme vás informovali o tom, že Denemark společně s několika členy komise pro životní prostředí a odborníky přes zeleň oslovila kutnohorskou radnici kvůli péči o veřejnou zeleň. Požadovali jsme, aby byl změněn postoj k péči o staré stromy (viz článek). V té době se také rozpoutala diskuse ohledně  vykácení celé aleje jírovců v ulici Tyršova. Dle našeho pohledu je nutné pokácet jen cca 3 až 4 jedince, zbytek lze ošetřit a na místě zachovat. To samé se týká stromů kolem “Průmyslováku”. K dispozici jsme dostali posudky od ČIŽP. To byl náš požadavek, který si mnozí občané vzali za svůj, a při diskusi s vedením města se ho radnici snažili přednést. Vypadalo to tam prý beznadějně, ale nakonec se naše požadavky podařilo prosadit a k zemi šly opravdu jen některé ze stromů.
Této diskuse jsem osobně nebyl přítomen. Z jednoho prostého důvodu – diskuse měla být o stromech a jejich péči, ne o politice. Jsem rád, že mne zastoupili kolegové ze spolku i přátelé, kteří oboru rozumí a věc dopadla, jak dopadla. Stromům se dá ještě šance a většina z nich bude zachována a ošetřena. Snad tomu tak bude i u haly BIOS a dalších místech v Kutné Hoře.
Je konec vegetačního klidu, kdy by už neměly být stromy káceny. Slíbili jsme vám informovat o vše, co se stromů týče. Od vedení města jsme dostali oficiální odpověď na náš dopis. Celý text si můžete přečíst. Nicméně za sebe bych rád upozornil, že ačkoliv jsou někteří naši členové v kácení a ošetřování velice radikální, sám se snažím vždy najít cestu kompromisu mezi ochranou přírody, estetikou, bezpečností a ekonomickou stránkou věci. Další věc je i informovanost lidí, kterým se pak zasahuje zásadně do jejich životního prostředí, místa, kde žijí. Jedná se především o rozsáhlá kácení v jedné lokalitě. I nepříjemná věc slušně podaná, vysvětlená a vykomunikována, je pak vzata veřejností jinak. Co mne i mé kolegy, kteří se pod dopis podepsali a se kterými jsme celou žádost probírali, mrzí, je fakt, že současná radnice nemá zájem do budoucna věc řešit koncepčně. Byla snaha tuto věc řešit, i s pomocí dotačních titulů na to určených, ale  vůle a priority byly někde jinde. Teď už není ani ta snaha. Přitom všechna práce, týkající se správy veřejného majetku by měla mít nějaký dlouhodobý plán, koncepci. Co jsme ale udělali bylo, že jsme přes komisi životního prostředí zaslali seznam stromů či celých skupin, které je potřeba prořezat, zmladit, sesadit zpět “na babku”, svázat nebo odlehčit. Důležité je také začít vychovávat řezem nově vysazené stromy, které začaly růst a občas se objeví křížení větví, tlakové srůsty nebo nějaký vandal zlomí terminál (viz sekvojovec mamutí u Průmyslovky). Je to práce, kterou budou mít pracovníci Technických služeb na dva roky a předejde se tím zanedbání péče o stromy do té míry, že se pak bude přistupovat jen ke kácení. Víc už udělat nemůžeme. Rozhodně ale budeme bojovat o to, aby z Kutné Hory nemizely staré stromy a objevovaly se stromy nové, zajímavé a aby přežívaly.

nebuďte asociální, sdílejte ...Share on facebook
Facebook
0
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
0

1 komentář u „Odpověď na naší žádost stran veřejné zeleně

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *