Projekty na rok 2010

V letošním roce naše sdružení přibralo několik dalších členů a začali jsme se trochu aktivně podílet na ochraně přírody v Kutné Hoř a jejím okolí. Vzpomeňme např. upozornění na ničení hnízdních „nor” při zateplování panelových domů nebo negativní kampaň kvůli změně územního plánu v třešňovém sadu na Kaňku.

Abychom však pouze nekritizovali nebo neupozorňovali na chyby jiných (jak jsem se již dozvěděl, mnozí mě nazývají po Kutné Hoře ekoteroristou), v letošním roce jsme uspořádali několik brigád v údolí Vrchlice, podařilo se nám vyčistit rybníček nad Sklenářovým dolíkem (během měsíce by měl být také vybagrován) a na příští rok jsme připravili zatím dva projekty většího rozsahu. Na ty bychom chtěli získat peníze z programů AOPK nebo z jiných zdrojů. Celý příspěvek