Projekty na rok 2010

V letošním roce naše sdružení přibralo několik dalších členů a začali jsme se trochu aktivně podílet na ochraně přírody v Kutné Hoř a jejím okolí. Vzpomeňme např. upozornění na ničení hnízdních „nor” při zateplování panelových domů nebo negativní kampaň kvůli změně územního plánu v třešňovém sadu na Kaňku.

Abychom však pouze nekritizovali nebo neupozorňovali na chyby jiných (jak jsem se již dozvěděl, mnozí mě nazývají po Kutné Hoře ekoteroristou), v letošním roce jsme uspořádali několik brigád v údolí Vrchlice, podařilo se nám vyčistit rybníček nad Sklenářovým dolíkem (během měsíce by měl být také vybagrován) a na příští rok jsme připravili zatím dva projekty většího rozsahu. Na ty bychom chtěli získat peníze z programů AOPK nebo z jiných zdrojů.

zarostlá lomová stěna, blízko Vrbova mlýnu

zarostlá lomová stěna, blízko Vrbova mlýnu

První projekt se týká vybudování 2 mělkých tůní, mokřadů, v údolí Vrchlice. Ti, kdo znají údolí podrobněji, vědí, že v údolí není od Velkého rybníku až po ústí do Klejnary žádná stojatá vodní plocha ani menšího rozsahu. Tyto stojaté vody, tůně. Mokřady i velké kaluže slouží hlavně v jarních a letních měsících jako místo pro rozmnožování obojživelníků a hmyzu. Žádný druh žáby nebo čolka není schopen rozmnožování v rychle tekoucí vodě, jako je Vrchlice. Proto jsme se rozhodli na dvou místech takové mělké rybníčky vybudovat. Jedna lokalita je v lomu u Vrbového mlýnu, kde se v rohu drží zjara voda a tvoří se zde bahno. V rámci této akce bychom chtěli vyřezat většinu náletu, kterým zarůstá lomová stěna (důvodem je návštěvníkům umožnit pohled na geologické vrásy a navíc minimalizovat zastínění – v lomu žijí ještěrky obecné, slepýši křehcí a další živočichové milující sluníčko). Více k projektu najdete v tomto dokumentu.

osypový kužel kdysi tvořila kolmé stěny. V ní byly vyhrabané břehulí nory

osypový kužel kdysi kolmé stěny. V ní byly vyhrabané břehulí nory

Druhým velkým projektem je obnovení hnízdních stěn pro břehule říční v areálu bývalé cihelny v Sedlci. Břehule zde zhruba před 8 lety hnízdili ve sprašových výchozech ve stráni, za Správou a údržbou silnic. Ještě než se areál SUSky stavěl, existovala zde obrovská hromada škváry. V ní hnízdilo také několik párů. Sprašové výchozy se během posledních 12let postupně začaly sesouvat a erozí se tak vytvořil u kolmých stěn osypkový kužel. Ten začal zarůstat sukcesně dřevinami (hloh, svída, topol, šípek). My jsme dali dohromady projekt, který jsme ukázali majiteli pozemků, knížeti K. Schwarzenberkovi. Pan kníže s projektem souhlasil a teď čekáme na povolení Městského úřadu, odboru životního prostředí. Mezitím jsme projekt konzultovali s odborníky přes báňské věci, z AOPK atd. Věříme, že se nám podaří nejen získat veškerá povolení, ale i finanční prostředky a během roku 2010 tuto jedinou lokalitu, kde břehule říční v Kutné Hoře hnízdily, obnovit.

Určitě během zimy napíšeme i další projekty. V hlavě se nám zatím tvoří projekt na zimoviště plazů v údolí (především pro vzácné užovky hladké, o kterých jsme vás informovali) a vyvěšování speciálních budek pro rorýse obecné na již  nevhodně zateplených domech po Kutné Hoře. Pokud v byste i vy měli nějaký nápad na zlepšení stavu přírody, ozvěte se nám.

nebuďte asociální, sdílejte ...Share on facebook
Facebook
0
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
0

4 komentáře u „Projekty na rok 2010

  1. No já taky chodím z Martinem Starým máme v Kutné Hoře v zš Jana Palacha klubovnu a budem tam chovat:ještěry,hady atd.No ale ještě tam nemáme žádné zvíře to budem mít nevim cca 27.2. – 28.2. no já asi budu mít no to co si pamatuju úžovku páskovanou,gekona obrovského,úžovku černou.S pozdravem Tomáš Horák z Kutné Hory.

    • Tomáš byl jeden ze dvou, kdo se nezalekl sněhu a mrazu a 2h jsme byli v údolí sbírat kůru, větve a spadané listí do terárií. O přírodovědném kroužku vás časem budeme ibnformovat na samostatných webových stránkách, které budou s webem os Denemark spojeny.

  2. Pingback: Břehule dostanou finanční podporu | Denemark – občanské sdružení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *