Rorýsi – symboly prázdnin

Rorýs v letuV posledních letech se ve městech ve velké míře zateplují panelové i jiné domy. Bohužel se to stává osudným pro mnohé druhy zvířat. A to zejména pro rorýse obecné a některé druhy netopýrů. Netopýři se někdy schovávají ve spárách mezi panely, ale především pod převislými plechy, pod střechou atd. Takových kolonií však není mnoho a není to takovým pravidlem, jako hnízdění rorýsů obecných (Apus apus) ve větracích otvorech pod střechou panelových domů. A kvůli nim je tu i tenhle článek. Na konci článku naleznete i odkaz na praktickou brožuru o ochraně rorýsů při rekonstrukcích.
Stavební firmy a společenství nájemníků neví, že tato hnízdiště rorýsů obecných jsou zákonem chráněná a musí se k nim i tak chovat (neuposlechnutí je možné sankcionovat i vysokými pokutami). Skoro bez výjimky se tomu tak neděje. Veškeré větrací otvory jsou po zateplování osazeny větracími mřížkami a tím se znemožní hnízdění těchto krásných ptáků z řádu svišťounů. Rorýsi si staví na začátku větracích otvorů hnízda a vyvádí zde mladé. Tito přeborníci v letecké akrobacii jsou podobně jako např. labutě po celý život věrni pouze jednomu partnerovi a stejně tomu je tak i s hnízdištěm. Tam, kde jednou ptáci úspěšně vyvedou mladé, tam se vrací i v následujících letech. Bohužel, mnohdy se už nemají kam vracet! Otvory jsou zadělané a oni si musí hledat nová hnízdiště. Na ty si však zvykají velice pomalu. Celý příspěvek