Nevyhánějme rorýsy z našich měst

Vyfotit rorýse v letu je umění 🙂

Říká se, že poslem jara je skřivan. Pro mě je poslem léta a prázdnin hvízdavý křik rorýsů, prohánějících se mezi paneláky. O těchto zajímavých ptácích jsme se v minulém roce  několikrát zmínili. Především pak o tom, jak se nesprávně zateplují panelové domy v Kutné Hoře (a nejen v ní, ale po celé ČR) a co je následkem těchto neuvážených a mnohdy bezohledných úprav domů. Vše se totiž “točí” kolem rorýsů a jejich hnízdních nor. Celý příspěvek

Zateplování panelových domů

původní stav domu př™ed zateplením

původní stav domu př™ed zateplením

Koncem jara jsme Vás na nařich stránkách informovali o tom, jak se má provádět zateplování panelových a činžovních domů tak, aby zůstala zachována hnízdiřtě rorýsů. Ti hnízdí hlavně ve větracích otvorech pod stř™echou domů. Ze zákona jsou firmy, zateplující domy, povinné provádět tyto práce mimo hnízdní období rorýsů, tzn. až od srpna. To, že mají být nějakým způsobem zachovány vletové (větrací) otvory je jasné. Ať už je to vsunutí větrací mř™ížky dovnitř™, cca 20cm hluboko, nebo ponechání otvoru volného, pouze s okapovou trubkou z PVC. Během léta př™iřlo z vlády př™ímo nař™ízení, aby vřechny obce měly tuto povinnost pro realizační firmy vydané formou vyhlářky. Nář odbor životního prostř™edí se zhostil této práce velice rychle a pečlivě a zanedlouho byly př™eposlané tyto vyhlářky vřem obcím na Kutnohorsku (za to pracovníkům Oř½P tímto děkujeme, zejména A. Jiránkové). V těchto dnech se v Kutné Hoř™e zateplují dle nařich informací dva panelové domy. Celý příspěvek

Rorýsi – symboly prázdnin

Rorýs v letuV posledních letech se ve městech ve velké míře zateplují panelové i jiné domy. Bohužel se to stává osudným pro mnohé druhy zvířat. A to zejména pro rorýse obecné a některé druhy netopýrů. Netopýři se někdy schovávají ve spárách mezi panely, ale především pod převislými plechy, pod střechou atd. Takových kolonií však není mnoho a není to takovým pravidlem, jako hnízdění rorýsů obecných (Apus apus) ve větracích otvorech pod střechou panelových domů. A kvůli nim je tu i tenhle článek. Na konci článku naleznete i odkaz na praktickou brožuru o ochraně rorýsů při rekonstrukcích.
Stavební firmy a společenství nájemníků neví, že tato hnízdiště rorýsů obecných jsou zákonem chráněná a musí se k nim i tak chovat (neuposlechnutí je možné sankcionovat i vysokými pokutami). Skoro bez výjimky se tomu tak neděje. Veškeré větrací otvory jsou po zateplování osazeny větracími mřížkami a tím se znemožní hnízdění těchto krásných ptáků z řádu svišťounů. Rorýsi si staví na začátku větracích otvorů hnízda a vyvádí zde mladé. Tito přeborníci v letecké akrobacii jsou podobně jako např. labutě po celý život věrni pouze jednomu partnerovi a stejně tomu je tak i s hnízdištěm. Tam, kde jednou ptáci úspěšně vyvedou mladé, tam se vrací i v následujících letech. Bohužel, mnohdy se už nemají kam vracet! Otvory jsou zadělané a oni si musí hledat nová hnízdiště. Na ty si však zvykají velice pomalu. Celý příspěvek