Smutná zpráva

shořelá chata

shořelá chata

Dnes jsem se byl projít údolím a když jsem dorazil k arboretu mezi Spáleným mlýnem a Cimburkem, všiml jsem si, že chatka v „zahradě” je shořelá. Ještě před týdnem tam stála v pořádku. Došel jsem se podívat přímo ke zbytkům chatky s očekáváním toho nejhoršího.  Chatky, která přitahovala jen bezdomovce, mi líto nebylo, ale měl jsem strach o stromy kolem ní. Na rohu u chatky totiž rostl pajehličník přeslenatý Sciadopitys verticillata, byl to zhruba 5m jedinec. Tento strom pochází z dálného východu a podobně jako gingko, metasekvoj, sekvojovce a další patří do skupiny „primitivních jehličnanů”. Tento jedinec zde vyrostl do úctyhodné velikosti a podle některých zdrojů byl jedním z největších v republice. Tento druh totiž roste relativně pomalu a často vymrzá. V údolí se mu dařilo asi díky dobrému mikroklimatu. Celý příspěvek