Nová vyhlídka na chrám sv. Barbory (aktualizováno 21.3.2010)

pohled na chrám sv. Barbory před kácením stromů, při sněhové vánici

chrám sv. Barbory před kácením stromů

Realizace naučné stezky teď postupuje díky počasí zdárně dopředu. Hned jak slezla většina sněhu, rozhodl jsem se vykácet průsek lesa na Rovinách, naproti chrámu sv. Barbory. Nachystal jsem si nářadí, motorovku, svaly a energii a v sobotu ráno jsem chtěl vyrazit.

pohled na panorama po vykácení většiny stromů

pohled na panorama po vykácení většiny stromů

Jaké bylo mé překvapení, když jsem se podíval ráno z okna. Vánice, 10 cm nového sněhu. Ale plán byl kácet, tak jsem vyrazil. Ve vánici jsem pokácel skoro všechny plánované stromy a křoví a nechal zatím vše ležet na místě. Tento týden jsme kmeny rozřezali, vynosili do svahu a odvezli. Práce to byla teď i ve vánici fyzicky velice náročná, protože při každém kroku ujížděly nohy po bahnitém svahu. Proto bych tu chtěl poděkovat tátovi, B. Starému a kamarádovi F. Jelínkovi, kteří mi pomáhali rozřezané kmeny vynášet. V pátek 19. března se v 16 h sešlo u Žižkova dubu asi 20 mladých skautů. Ti odtahali pod vedením Šemíka, Oriho a J. Vopěnky vyřezané větve  z pěšiny kolem dubu a dál na Rovinách. Ve zbývajícím čase jsme pak vytahali a navršili větve na vyhlídce, kde budou seštěpkovány společně s těmi od Žižkova dubu. Všem skautům i jejich vedoucím děkuju. Celý příspěvek