Tůň na Dolním Žižkově byla dokončena.

Na jaře tohoto roku jsme vás informovali o budování tůně v rákosině na Dolním Žižkově (odkaz na -> Mapy.cz).

 

 

 

Velká část oseté travní plochy se i přes zálivku zazelenala většinou až k podzimu, kdy přestalo sucho a sluneční žár, před kterým jsme ji nechali chránit obrůstajícím rákosím. To bylo v podzimních dnech na potřebné ploše posekáno a dáno na hromady, které poslouží jako úkryt ptactvu a drobným živočichům.
Vysekán byl i  4-5 m  široký pruh téměř po celé délce severního okraje rákosiny. Do něj a na část plochy u tůně jsme vysadili dvanáct stromů nektarodárných dřevin. Zastoupeny jsou tam vrby, střemcha, třešeň ptačí a lípa velkolistá, ve dvou až třímetrové velikosti. Tyto stromy vytvoří časem bariéru chránící tůň především ze severní strany před větrem a přispějí k tvorbě klimatu a stínu v jinak otevřené krajině. Dále poslouží k nasycení hmyzu i ptactva, které snad v jejich korunách i zahnízdí.
Samotná tůň za těch několik měsíců, co tvoří malou vodní plochu, jejíž hladina neklesla ani v největším suchu o více než  5 cm,  prošla neuvěřitelným přírodním vývojem. Vyskytuje se zde velká rozmanitost druhů vodních rostlin, pářili se zde vážky a šídla, kladly vajíčka a jistě se zde příštím rokem rozmnoží. V mělčině bylo pozorováno několik druhů vodních živočichů jako znakoplavky, blešivci, potápníci a další. Dokonce jsem se na břehu potkal i se skokanem hnědým! Je až neuvěřitelné, jak se tolik druhů rostlin a živočichů dostalo doprostřed  zemědělsky  intenzivně obhospodařované krajiny během pár měsíců!
Máme z takového počinu přirozeně velkou radost, takový výsledek je pro nás odměnou a pro krajinu velkým přínosem. Děkujeme ještě jednou společnosti Billa, která nám prostřednictví ČSOP na realizaci věnovala nemalé prostředky a hlavně všem majitelům pozemků, že nám umožnili tento projekt realizovat. Bez nich by naše krajina byla nyní chudší.
nebuďte asociální, sdílejte ...Share on facebook
Facebook
0
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
0

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *