Poslali jsme na Krajský úřad “Plán péče k vyhlášení ZCHÚ PP Údolí Vrchlice”

Začátkem ledna jsem si domluvil schůzku s náměstkem hejtmana Středočeského kraje, s panem Markem Semerádem. Představil jsem mu naší myšlenku vyhlášení údolí Vrchlice jako chráněné území i to, co jsme s kolegy za těch skoro 20 let udělali. Všichni tři zakládající členové sdružení totiž údolí od malička milují, obdivují a asi i díky němu se vyvíjel náš vztah k přírodě. Všechno začal Jirka Dolejší někdy v roce 1997, když vypracoval seminární práci o údolí v rámci studia na kutnohorském gymnáziu. Jeho práci jsem pak rozpracoval na Vyšší odborné škole v Chrudimi  v roce 1999 a dále pak na ČZU v Praze (rok 2005). Už toto byly prvopočátky jakéhosi průzkumu a plánu péče. Pak jsme v roce 2006 založili občanské sdružení a snažili jsme se naše myšlenky podsunout Městu, předtím také bývalému OKÚ, pak i Kraji. Bohužel naše prosby nebyly vyslyšeny a každému to bylo jedno. Neměli jsme v ruce nic, jen naše studentské práce. Proto  jsme v roce 2010 zorganizovali vědecký výzkum celého údolí, zapojili do něj odborníky z mnoha oborů, a z toho všeho vzešla obsáhlá závěrečná zpráva. S tou jsem právě vyrazil na ten Krajský úřad.
Pan náměstek si mne vyslechl a skoro okamžitě se pro naší myšlenku nadchnul. Ve východní části Středočeského kraje je totiž poměrně málo chráněných území. Zavolal tehdy vedoucí odboru životního prostředí a ta si vše poznačila. Asi 14 dní po schůzce se mi ozval pan Vaňhát z odboru živ. prostředí s prosbou a nabídkou. Aby se vše uspíšilo a Krajský úřad to nestálo finance, tak jestli bychom nebyli schopni a ochotni zpracovat na základě našeho průzkumu plán péče. Rozpočet už mají na rok 2014 schválený, oni že by museli dělat výběrová řízení a vše by se o rok zpozdilo. Plán péče je totiž prvotním podkladem pro možné vyhlášení chráněného území. Když už jsme pro údolí udělali tolik, rozhodl jsem se souhlasit a plán péče vypracovat. to jsem ale ještě nevěděl, do čeho jdu  🙂 Nechal jsem si tedy poslat metodiku a nějaké vzorové plány péče a práce začala. Prvotně bylo třeba “vyťukat” všechny dotčené parcely, rozdělit je podle katastru, LV a druhu pozemku. Pak jsem počítal součty ploch pozemků a rozděloval je. Nebudete tomu věřit, ale byla to asi 14 denní pakárna 🙂 Pak už jsem přistoupil k té méně náročné práci – psaní. Podle metodiky jsem vyplňoval všechny kolonky, otravoval všechny známé a kolegy z výzkumu. Nakonec se vše povedlo a plán péče jsme poslali na Krajský úřad. Poslední, co je potřeba zpracovat, je návrh lesáckých plánů s ohledem na ochranářské věci. Na to nemáme nikoho a není to nic jednoduchého. Do konce roku, pokud vše půjde rychle, by se mohlo už vidět, jak to s projektem bude. Snad se vše povede.
Rád bych tímto poděkoval všem kolegům ze sdružení, se kterými jsem konzultoval především výskyty a četnosti druhů, Pavlovi Kocourkovi, Petru Doležalovi, Lucii Juřičkové, Davidu Kombercovi, Josefu Herodesovi, Ivě Kupecké, Martinovi Klaudysovi za připomínky a informace a především panu V. Kapičkovi za mapové podklady a J. Víznerovi za veškerou pomoc s lesáckými věcmi. Bez vás bych to dohromady nedal. Teď už musíme jen čekat. Snad se to podaří…..

nebuďte asociální, sdílejte ...Share on facebook
Facebook
0
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
0

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *