Projekt “Zvýšení biodiverzity v údolí Vrchlice”

Hotové dvě tůně v dolní části lomu u Vrbova mlýnu

V letošním roce se nám povedlo zrealizovat další z projektů, týkajících se ochrany a péče o přírodu.  Projekt samotný se začal rodit před více než rokem. Na myšlenku budování malých stojatých vodních ploch nás přivedl výzkum, který jsme v údolí zorganizovali. Ukázalo se, že v údolí tyto stojaté a mělké tůně chybí – jsou velice důležité pro rozmnožování obojživelníků a také jako životní nika pro mnohé druhy vodního hmyzu, ale i měkkýšů a rostlin.

Lednové kácení v lomu

V rámci projektu jsme také chtěli vyřezat a vyčistit od náletových dřevin lom u Vrbového mlýnu. Ten, podobně jako mnohé skalní stěny a lomy, zarůstal sukcesními procesy a bylo tak ohroženo životní prostředí např. modráska rozchodníkového. Jeho housenky se živí rozchodníky, které vyžadují plně osluněná suchá stanoviště. K doplnění projektu jsme přidali vyvěšení asi 20 ptačích budek, navršení hromady substrátu pro vrubounovité brouky, uspořádání akcí pro děti spojené s povídáním o přírodě, ale i praktickou “ochranou přírody”. Proto jsme se rozhodli vypracovat projekt, sehnat potřebná povolení atd.

Stavba hrázky na Vrchlici

Následně jsme začali shánět finanční prostředky. Přes Program péče o krajinu od AOPK se nám to nepovedlo, proto jsme zkusili program Strom života SFŽP ČR a MŽP, který vyhlásila Nadace Partnerství. Nemohli jsme však čekat, jak dopadnou žádosti, a proto jsem strávil několik lednových dní v lomu u Vrbového mlýnu, kde bylo nutné během vegetačního klidu vykácet náletové dřeviny. Už na podzim 2009 nám pomohla parta mladých lidí z GE Money bank vyřezat plochu budoucí velké tůně pod Cimburkem. K  likvidaci vyřezaných křovin se přistoupilo pak na jaře a v létě (jedna z hromad padla za oběť pálení čarodejnic). Žádost nám nakonec vyšla a získali jsme necelých 64 tis. Kč. V průběhu roku jsme uspořádali ve spolupráci s Rodinným centrem Špalíček, oběma kutnohorskými gymnázii a přírodovědným kroužkem několik naučných a brigádních odpolední. Pomáhali nám i pracovníci GE Money bank, se kterými jsme navázali spolupráci. Tůně v lomu i pod loukou pomalu vznikaly, navíc oproti projektu jsme vybudovali i přístřešek v ruině Šimákova mlýnu, několik kamenných hromad pro rejsky a rejsce (kteří byli zjištěni při průzkumu) a

Sranda musí být

jedno kladiště pro užovky v blízkosti velké tůně. V jejím budování nám musel nakonec pomoci bagr – terén byl plný kamenů a kořenů a ručně tůně nešla vykopat. Nakonec se povedlo vše, co jsme plánovali, i něco navíc. Radost nám zhatila jen srpnová velká voda, která protrhla hráz nově vybudované vodní plochy. Museli jsme počkat, než opadne hladina Vrchlice a dovolí nám hráz opravit. I to se povedlo a na přiložených snímcích můžete vidět, jak realizace tůně i obnova starého mlýnského náhonu probíhala. Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří za toho 1,5 roku pomáhali. Myslím, že se podařil velký kus práce, u které byla kolikrát i velká legrace.

nebuďte asociální, sdílejte ...Share on facebook
Facebook
0
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
0

1 komentář u „Projekt “Zvýšení biodiverzity v údolí Vrchlice”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *