Kampaň na 2. etapu naučné stezky kolem Kutné Hory (aktualizováno 30.12.2010)

Pohled na Kutnou Horu z Kuklíku

Ve spolupráci s Kutnohorským deníkem se minulý pátek objevil v tomto periodiku článek o přípravách na 2. etapu naučné stezky kolem Kutné Hory. O tom, jak probíhaly práce na budování etapy první, i jejím slavnostním otevření a provozu jste se postupně dozvídali na těchto stránkách. Do realizace dokončení celé stezky bychom chtěli však zapojit přes noviny i vás, kutnohoráky.

pohled z plánované stezky na obec Grunta a Polabskou nížinu

V příštím roce chceme dokončit celý okruh naučné stezky, která má již dnes velký ohlas nejen u místních lidí, ale dokonce i v širokem okolí. Na přelom jara a léta 2011 je dohodnuto s redakcí Toulavé kamery, že nám udělají propagaci v celorepublikově sledovaném pořadu. Zároveň bychom chtěli pokračovat i v komentovaných procházkách v rámci programu  pořádaného sdružením Kutnohorsko.cz, tzv. “Kutnohorským létem”.

pohled z Rovin na Karlov (Klimška)

Na druhou etapu naučné stezky jsme začali shánět finance hned v červenci letošního roku, kdy jsme dokončili první etapu. Dodnes se nám podařilo získat 320 000 Kč a to od nadace Slunce a firmy Philip Morris a.s. (250 tis. Kč ) a od Nadace Via a firmy T-Mobile (necelých 70 tis. Kč). Na dokončení etapy a doplnění celého okruhu o pískovcové bloky potřebujeme však 550 000 Kč. Po poradě s Mgr. Markem Lauermannem jsme se rozhodli společně s Kutnohorským deníkem, který se stal naším mediálním partnerem, vyhlásit kampaň na dofinancování alespoň části stezky.

Nostalgie nebo k zamyšlení? Mnohé se změnilo k lepšímu

Na základě toho, že stezka má tak velký ohlas a ročně jí navštíví velké množství turistů, bude propagována i celostátními médií, rozhodli jsme se oslovit i širokou veřejnost, včetně podnikatelských subjektů, škol atd. Tuto kampaň bychom chtěli pojmout podobně jako adopci zvířat v ZOO a zároveň i jakousi reklamu dárcům.  Zde si můžete vybrat jednotlivé zastavení  naučné stezky (vám třeba nějak blízké umístěním nebo svým obsahem), na kterém bude umístěné logo firmy nebo jméno dárce (může to být celá rodina, školní třída, sportovní oddíl, ale i jednotlivec). Výše sponzorského daru, resp. ceny tabulí, se odvíjí od způsobu umístění (na zdi, obručí na stromě, na jednoduchém nebo dvojitém stojanu – v horním pravém rohu). Cena, v níž je započítán veškerý materiál na výrobu, práce na stojanu a jeho zabudování i práce textová, grafická,  je od 4 do 9 tis. Kč. Ceny jsme nepřepočítaly do reálné výše, ale jsou  upraveny spíše tak, aby byly pro většinu přijatelné. Všechny finanční dary, pokud bude třeba, zajistíme dárcovskou smlouvu, aby bylo možné je odepsat z daní.

Dobový snímek chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci

Přemýšleli jsme i o tom, že bychom podobně “adoptovali” lavičky (inspirovali jsme se v cizině), ale technicky zajistit to, aby mosaznou nebo jinou destičku někdo z lavičky neodloupl, by bylo asi složité 🙁 Pro přiblížení trasy: Přemýšleli jsme před rokem, jak pojmenovat první a druhou etapu. Ta první by se mohla jmenovat “J. K. Tyla”, protože na trase je rodný dům Tylovy maminky. Druhá etapa by pak mohla nést jméno “Kněžny Libuše”. Ptáte se proč? Vysvětlení je jednoduché. Ve Starých pověstech českých se píše o proroctví kněžny Libuše, která se obrátila k východu a pronesla: “Tam hora tříhřbetná, v svém kryje lůně, pro věků stříbra poklady.” Tím myslela tři kopce nad Kutnou Horou – Kuklík, Sukov, Kaňk. A právě pod Kuklíkem bude začínat druhá etapa naší naučné stezky, přesněji u rybníčku nad Sklenářovým dolíkem. Trasa povede po žluté turistické značce skrz celý Kuklík, s odbočkou ke kamenné babě, pak dolů mezi sady nad Gruntu.

Pohled od Macháčkova kamene z Kaňku

Dále kolem vinic na Sukově, starého lomu na Linkovce do Kaňku. Od Pašinky povede cesta k nově opravené Kalvárii, propadlině a pak přes biologicky nejcennější stepní společenstva k NPP Na Vrších (příbojová facie). Nad starou schwarzenberskou cihelnou se trasa bude stáčet do Sedlce, projde kolem všech zdejších památek (odbočka bude i do Malína ke hřbitovu) a pak se podél Vrchlice bude vracet zpět do centra města.
Na trase bude nainstalováno 30 naučných tabulí a dalších 10 laviček, vhodně umístěných na rozhledových bodech nad městem, případně podél Vrchlice, kde lavičky chybí.Jednotlivé tabule budou graficky řešeny stejně jako ty stávající.

Anthaxia candens, krasec třešňový

Dozvíte se na nich mnoho informací o kutnohorské historii, zajímavostech z paleontologie, botaniky, zoologie, ale např. i nějaké pověsti vázané k daným místům. Pro děti je připravených dalších 30 záludných otázek z přírody.
Věříme, že si alespoň pár tabulí najde své “adoptivní rodiče” a pomůžete nám dokončit tento velký projekt. Zároveň je to i možnost reklamy a propagace pro místní i “přespolní” firmy nebo jakási “duchovní” podpora celého projektu. Rádi bychom, aby naučná stezka nejen oživila turistický ruch v Kutné Hoře, ale aby si i místní uvědomili krásu místa, ve kterém žijí.

nebuďte asociální, sdílejte ...Share on facebook
Facebook
0
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
0

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *