Programy pro žáky 1. stupně základní školy a Mateřské školky

VÝUKOVÉ PROGRAMY JSOU DOČASNĚ POZASTAVENY!

JAK SE ŠMUDLA NAUČIL UKLÍZET
Pro koho je program určen: pro děti v mateřských školkách a žáky 1. až 2. tříd základních škol
Od kdy je možné objednat: od března 2018
Cena programu : 25kč za dítě plus cestovné mimo Kutnou Horu
Tento program je zaměřený na odpadové hospodářství. Program probíhá formou hrané pohádky, do které po krátkém úvodu zapojíme žáky. Ti budou moci v rámci pokračování děje pomoci Šmudlovi uklidit a správně roztřídit odpad, kterým má zamořený celý dům i zahrádku. Naučíme děti správně třídit a rozpoznat základní odpad, rozeznávat podle barev odpadové kontejnery a názorně jim ukážeme, jak to vypadá, pokud se tak nečinní a jaký to má vliv na okolí a přírodu. Celým programem nás bude provázet 1m vysoká látková loutka posledního trpaslíka Šmudly a panenky Čisťulky, látkový domeček se zahrádkou a modely kontejnerů na odpadky. Na závěr se protáhneme při pohybové říkance a děti si vybarví tématické obrázky, které si potom mohou nechat a dát na nástěnku. Program trvá jednu vyučovací hodinu. Může probíhat v učebně, ale podle počasí i na školní zahradě. Žáci budou potřebovat pouze pastelky .

KOLOBĚH ODPADU
Pro koho je program určen: pro žáky 3 a 4. tříd základních škol
Od kdy je možné objednat: od března 2018
Tento program si může pedagog objednat na jednu nebo dvě vyučovací hodiny. Cena programu na jednu vyučovací hodinu je 25 Kč/ žáka a na dvě vyučovací hodiny 50 Kč/žáka plus cestovné mimo Kutnou Horu .V případě dvouhodinového programu budou děti potřebovat vodové barvy a lepidlo na papír.

1. hodina
Popovídáme si s žáky, co si myslí, že je odpad, kde vzniká a jak můžeme vzniku a množství odpadů ovlivnit. Rozebereme s nimi podrobně, co s odpady doma dělají a kam odpad ukládají. Naučíme žáky rozpoznávat druhy odpadů a jeho správné odkládání. Vyzkoušíme si na maketách odpadových kontejnerů, zda umí správně odpad třídit.

Dále žáci vypracují pracovní list, který si potom mohou nechat a dát na nástěnku. Popovídáme si o tom, kam se odpady odváží a co se dále s odpadem děje. Na nástěnných bannerech si názorně ukážeme cestu a koloběh odpadů.
Žáky rozdělíme do skupin a přidělíme jim kontejner. Jejich úkolem bude ho naplnit správným odpadem.
Na závěr si popovídáme o tom, proč je důležité třídit odpad a nepoškozovat životní prostředí, prostor kolem nás ve městech a přírodu samotnou.

2. hodina
V druhé vyučovací hodině pustíme žákům krátký film o škodlivosti odpadů na životní prostředí. Zároveň si poskládají puzzle s tématem koloběhu odpadu. Žáky rozdělíme do 4 skupin (cca 6 dětí v každé). Každá skupina namaluje plakát s jedním z barevných kontejnerů a na něj nalepí vybrané nasbírané a dle materiálu vytříděné odpady. Plakáty si pak mohou pověsit ve škole.

JAK ŠMUDLA S ČISŤULKOU CHTĚLI STROMEČKŮM VRÁTIT LISTÍ: pro děti z MŠ
Šmudla s Čisťulkou řeší proč stromy na podzim ztrácejí listí. Rádi by stromečkům jejich listy vrátili, ale neví přesně, jaké listy patří ke kterému stromečku. Děti během programu vysvětlí a pomůžou Čisťulce a Šmudlovi roztřídit listy známých stromů a zjistí proč některé stromy listy na podzim shazují.

JAK ŠMUDLA S ČISŤULKOU PŘIPRAVOVALI KRMENÍ PRO ZVÍŘÁTKA NA ZIMU: pro děti z MŠ
Šmudla s Čisťulkou chtějí připravit zásoby krmení pro zvířátka na zimu, ale nemůžou se dohodnout, jaké krmení vlastně které zvířátka potřebují. Děti během programu vysvětlí Šmudlovi a Čisťulce, co které z našich zvířátek, které žijí ve volné přírodě, v zimě jedí.