Výukové regionální terénní programy

VÝUKOVÉ PROGRAMY JSOU DOČASNĚ POZASTAVENY!

PO STOPÁCH KUTNOHORSKÉHO VODOVODU
Od kdy je možné objednat: od března 2018
Cena: 30 Kč/žáka
V programu, který trvá 2. vyučovací hodiny, se žáci dozví, jak se v dávné historii stavěl první městský vodovod v Kutné Hoře. Doví se, odkud a kam vedl, jak byl dlouhý a z čeho byl vyrobený Prozradíme jim, co vedlo město k tomu, aby na tu dobu tak nákladnou stavbu započalo budovat. Během programu se žáci dozví, kolik bylo v Kutné Hoře kašen, něco z jejich historie a osudů. Vrátíme se do doby, kdy se v Kutné Hoře začalo těžit stříbro a povíme si, jaký vliv měla těžba stříbra na vodní hospodářství v Kutné Hoře. Projdeme si místa, kde kašny stály a kde se nám kašny dochovaly do dnešních dnů. Popovídáme si o tom, kdo měl vodovod ve správě a kdo se o něj staral. Povíme si něco i o historii nejznámější kutnohorské kašny a ukážeme si obrázky, jak dříve vypadala. Zajímavostí bude povídání o tzv. „CRKU“ do domu a kdo měl na něj právo. Prohlédneme si staré listiny – privilegia, která město na vodu od panovníků dostalo a k vidění budou i historické mapy a plány vodovodů.
Na závěr putování žáci vypracují pracovní listy.
Trasa programu bude individuálně po dohodě přizpůsobena adrese školy.
Po dohodě může být součástí programu exkurze v čistírně odpadních vod na Karlově nebo v úpravně vody v Kutné Hoře, na Trojici.

KUTNOHORSKÉ BRÁNY A OPEVNĚNÍ
Od kdy je možné objednat: od dubna 2018
Cena: 30 Kč/žáka
Tento terénní program, který trvá 2 vyučovací hodiny, nás zavede do dávné historie našeho města, kdy se Kutná Hora stávala už slavným a důležitým městem. Dozvíme se proč a z čeho se brány a opevnění stavěla, jaký měla význam, podle čeho brány nesly svá jména. Podíváme se společně na místa, kde brány stojí dodnes, ale ukážeme si na obrázcích i brány, které se nám do současné doby reálně nedochovaly. Jsou zaznamenány na starých obrazech, rytinách nebo fotografiích. Povíme si zajímavosti a příběhy, které s k nim váží a poznáme kousek historie, krásy a tajemno Kutné Hory, o kterém málokdo něco ví.
Terénní program bude přizpůsoben adrese školy.