Programy pro žáky 2. stupně základní školy

VÝUKOVÉ PROGRAMY JSOU DOČASNĚ POZASTAVENY!

KAM S NÍM?
Od kdy je možné objednat: od března 2018
Cena programu : 25Kč za hodinovou část na žáka
50Kč za dvouhodinový program
Účelem toho to programu je seznámit žáky proč je nutné třídit odpad a jaký to má vliv na životní prostředí a životní úroveň obyvatelstva. Zábavně naučnou formou je naučit správně odpad třídit.
Tento program je možné rozdělit do dvou částí z niž první část programu probíhá v učebně kde je potřeba interaktivní tabule a druhá část programu je exkurze dle výběru, buď do sběrného dvora nebo čističky odpadních vod v Kutné Hoře. Je možné zvolit i jednotlivé části programu. Buď pouze část v učebně nebo jen exkurzi či celý program jako celek.
Základní část programu v učebně trvá 2 vyučovací hodiny. Cena programu 50 Kč/žáka. Druhá část programu exkurze dle výběru je za cenu 25 Kč/žáka. Program je možný poskládat do hromady a využít ho na „Projektový den“ nebo „Den země“.

1. vyučovací hodina:
Po krátkém úvodu pustíme žákům film, který jim názorně a krok za krokem ukáže celý koloběh a zpracování, nakládání s odpadem. Budou moci vidět, jak probíhá proces třídění a odvoz odpadů na skládky, ale i jeho dalšího zpracování – recyklace.
Poté žákům vysvětlíme a ukážeme samolepky, které jsou na odpadových kontejnerech, makety odpadových kontejnerů a kde najdou místa, kam se odpad správně odkládá. Zároveň se dozví, kde ve svém okolí taková místa mají.

2. vyučovací hodina:
Probereme následek vzrůstajícího množství odpadů na životní prostředí u nás, ale i v zahraničí.
Následovat bude krátký film o znečištěných řekách a mořích.
Diskuze o tom, jak můžeme zmírnit nárůst množství produkovaných odpadů a co proto může udělat každý z nás.
Na závěr žáci vypracují pracovní list.

VOLBY DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA: pro žáky II. stupně ZŠ
V programu se žáci seznámí s účelem a průběhem voleb do městského zastupitelstva. Společně si pak zkusí volby připravit a provést. Během první hodiny se dozví, kdo volby vyhlašuje, jak často se konají, kdo se jich může účastnit a jak probíhají. Pak si připraví volební místnost. V druhé hodině se pak zúčastní vlastních voleb, které si sami provedou.