První terénní výzkum

Tento víkend proběhla první terénní procházka v údolí Vrchlice. V sobotu se sešla většina „výzkumníků“ – Z. Lipský (geomorfologie, krajinářství), P. Kocourek (půdní fauna, garant pro biologický výzkum), M. Kavka (entomologie, ornitologie), M. Starý (herpetologie, obecná zoologie), L. Juřičková (malakolozoologie), a za město Kutná Hora vedoucí odboru V.Kocián a A.Jiránková (dendrologie). Omluveni byli D. Šanc a J. Dolejší. Počasí nám celkem přálo, tak jsme se vydali na procházku.

vycházka do terénu

vycházka do terénu

Údolí jsme prošli směrem od Vrbového mlýnu k ruině mlýnu Šimákov a pak přes louku u Cimburku, kolem bývalé střelnice, přes loučky nad Spáleným mlýnem až nad Denemark a zpět k Vrbovému mlýnu. Cestou jsme si řekli, kde by měly vést hranice navrhovaného chráněného území a začali jsme s pozorováním a sběry. Zajímavá byla pozorování zpěvných ptáků, ale pak nám udělala radost náhoda na louce u Cimburku – během deseti minut jsme našli 2 druhy ohrožených druhů brouků – majku Meloe decorus a majku obecnou Meloe proscarabaeus. Tito vývojem zajímaví brouci se stali objektem našeho zájmu a všichni jsme si je fotili. Sobotní průzkum jsme ukončili asi ve 13h. Celý příspěvek