Zateplování panelových domů

původní stav domu př™ed zateplením

původní stav domu př™ed zateplením

Koncem jara jsme Vás na nařich stránkách informovali o tom, jak se má provádět zateplování panelových a činžovních domů tak, aby zůstala zachována hnízdiřtě rorýsů. Ti hnízdí hlavně ve větracích otvorech pod stř™echou domů. Ze zákona jsou firmy, zateplující domy, povinné provádět tyto práce mimo hnízdní období rorýsů, tzn. až od srpna. To, že mají být nějakým způsobem zachovány vletové (větrací) otvory je jasné. Ať už je to vsunutí větrací mř™ížky dovnitř™, cca 20cm hluboko, nebo ponechání otvoru volného, pouze s okapovou trubkou z PVC. Během léta př™iřlo z vlády př™ímo nař™ízení, aby vřechny obce měly tuto povinnost pro realizační firmy vydané formou vyhlářky. Nář odbor životního prostř™edí se zhostil této práce velice rychle a pečlivě a zanedlouho byly př™eposlané tyto vyhlářky vřem obcím na Kutnohorsku (za to pracovníkům Oř½P tímto děkujeme, zejména A. Jiránkové). V těchto dnech se v Kutné Hoř™e zateplují dle nařich informací dva panelové domy. Celý příspěvek