Připravujeme projekt na záchranu jedné z ruin mlýnů v údolí

ruina mlýnu Cimburk

Naším členem je i Lukáš Pečenka, který se zatím moc neprojevoval (ne že by nám na některých brigádách nepomohl). Lukáš vystudoval v Ostravě speciální obor – “záchranu a restaurování technických památek”. Přemýšleli jsme, kde by mohl uplatnit své vědomosti, schopnosti, ale také osobní zájem a svého koníčka. Tím se totiž stal právě jeho obor. Dohodli jsme se, že Lukáš vypracuje projekt na záchranu zatím jednoho z mlýnů v údolí Vrchlice – mlýnu Cimburk. Celý příspěvek