Vichřice v údolí Vrchlice

borovicevyvr.jpgBěhem posledních několika dní naši republiku postihl orkán Kyrill. Škody dosáhly mnohasetmilionových škod. Ani našemu městu se orkán nevyhnul a byly hlavně během čtvrteční noci poškozeny desítky střech, značení i stromů. Zlomilo se, vyvrátilo nebo bylo poškozeno asi 15 vzrostlých stromů (douglasky, smrky, lípy)
Zajímalo nás, jak to vypadá v údolí Vrchlice a Na Rovinách. V lese Na Rovinách je pár vyvrácených nebo zlomených stromů, ale škody nejsou nijak závažné. V údolí Vrchlice to taky není po finanční stránce (škody) nic hrozného. Vyvrátilo se zde několik zdravých stromů (smrky, borovice a jírovec) v blízkosti silnice a pěšiny.

Celý příspěvek