Polámané stromy v okolí Cimburku

Minulý týden se na Kutnou Horou znovu snesl silný déšť a vítr. Průtrž trvala sice velice krátce, přívaly deště však vymýlaly co se dalo a silný vítr poškozoval nejen domy, ale I stromy. Ve městě bylo polámáno nbo jen částečně poškozeno na desítky stromů. I v lese vítr napáchal velké škody. Např. na Královské procházce bylo zlomeno několik javorů.
Ani údolí vrchlice pod Velkým rybníkem nebylo ušetřeno. V okolí Cimburku bylo vyvráceno několik stromů – mohutná vrba ze břehu tůně se vyvrátila a vzala sebou další asi 4stromy. Ty padly přes cestu hned za jezem.
U začátku náhonu se zase zlomila mohutná plše (na fotkách jsou na ní zachyceny václavky). Tato olše spadla přes náhon, cestičku a poškodila plot u arboreta. Při pádu zlámala silnou větev ze sousedního jírovce.
Všechny tyto vývraty jsem včera společně s kamarádkou zlikvidoval. Byla to práce skoro na 3h a motorová pila dostala pěkně zabrat

Vichřice v údolí Vrchlice

borovicevyvr.jpgBěhem posledních několika dní naši republiku postihl orkán Kyrill. Škody dosáhly mnohasetmilionových škod. Ani našemu městu se orkán nevyhnul a byly hlavně během čtvrteční noci poškozeny desítky střech, značení i stromů. Zlomilo se, vyvrátilo nebo bylo poškozeno asi 15 vzrostlých stromů (douglasky, smrky, lípy)
Zajímalo nás, jak to vypadá v údolí Vrchlice a Na Rovinách. V lese Na Rovinách je pár vyvrácených nebo zlomených stromů, ale škody nejsou nijak závažné. V údolí Vrchlice to taky není po finanční stránce (škody) nic hrozného. Vyvrátilo se zde několik zdravých stromů (smrky, borovice a jírovec) v blízkosti silnice a pěšiny.

Celý příspěvek