Zpráva o budování cykloturistické naučné stezky kolem Kutné Hory

Během první poloviny roku 2009 se nám podařilo získat na naučnou trasu 254 000Kč od TPCA a máme přislíbeno zhruba 200 000Kč od Města Kutná Hora a obce Miskovice.
Protože se nám nepodařilo získat celých 1,1milionu Kč na celou naučnou cyklotrasu, rozhodli jsme se v roce 2010 vybudovat pouze část, zhruba jednu polovin trasy. Končit bude tato I.etapa nad Sklenářovým dolíkem. Součástí úprav I. a II. etapy bude úprava rybníčků na Dolním Žižkově a nad Sklenářovým dolíkem. Okolí rybníčků bude nejdříve vyčištěno od dlouholetého náletu, odpadků a pak budou rybníčky vybagrovány. Na Dolním Žižkově to asi nebude hned, protože musíme sehnat odpovídající techniku (rybníček je napájen silným pramenem a je v něm neustále bahno). Další úpravou nad rámec původního projektu je ve spolupráci s VHS vysadit alej lip od silnice směrem k pramenu sv. Vojtěcha a vedle lip zabudovat patníky. Aby tak vznikla jakási cesta, pěšina roubená stromy, k pramenu. I to však závisí na finančních prostředcích. Celý příspěvek

První grant na naučnou cykloturistickou stezku

Šek

Šek

Dnes, 9. června odpoledne, jsem byl za naše občanské sdružení Denemark v TPCA přebrat šek na částku 254 000Kč.

Tento šek dostalo naše sdružení na realizaci projektu naučné cykloturistické trasy kolem Kutné Hory (o kterém jsme Vás informovali již před několika měsíci). Za spolupráci na získání této finanční částky bych chtěl poděkovat všem svým kolegům ze sdružení, pak Markovi Lauermannovi, který nám z větší části žádost napsal a vyplnil a v neposlední řadě i Mirkovi Kořínkovi, zaměstnanci TPCA a mému kamarádovi. Ten nám pomohl projekt mezi dalšími šedesáti uchazeči protlačit u komise. Samozřejmě děkujeme komisi, která náš projekt společně s dalšími vybrala a vedení TPCA, které již několikátou sezonu věnuje na tyto projekty částku 4 miliony Kč. Šek nám předali čelní představitelé kolínské automobilky a po krátké diskusi jsme si prohlédli celý podnik. Je to jedno obrovské, perfektně fungující mraveniště.