Poslední zpráva z výzkumu v údolí Vrchlice 2009

Minulý týden jsme dostali zpožděnou zprávu, která se týká determinace pavouků z údolí Vrchlice. Pavouky jsem přes celou sezonu smýkal, sklepával nebo vybíral ze zemních pastí a dle data a místa sběru shromažďoval. Ke konci roku byly sběry předány DrSc., Mgr. Lence Kubcové, Ph.D.  na Karlovu univerzitu do Prahy. Paní Kubcová se musela nejdříve postarat o své novorezeně, proto přišla zpráva až teď. Nicméně byla i tak velice příznivá: Cituji: “Zjištěno bylo 82 druhů z 18 čeledí.  V tabulce jsem zanesla i některé parametry podle Katalagu pavouků České republiky a červeně označila druhy vzácné. Jedná se o 5 druhů (Clubiona brevipes, Philodromus buchari, Phlegra festiva, Pistius truncatus a Synema globosum). Celý příspěvek