Pták roku 2009 – skorec vodní Cinclus cinclus

skorec vodní Cinclus cinclus, foto M. Truhlář

skorec vodní Cinclus cinclus, foto M. Truhlář

Od roku 1992 vyhlašuje Česká společnost ornitologická každoročně “Ptáka roku”. V minulých letech tak byl ptákem roku např.. skřivan, rorýs, orel nebo racek. V letošním roce se stal tímto ptákem skorec vodní, jinak nazývaný vodní­ kos.
Ptček dorůstá 17 až 20cm, má poměrně zavalité tělíčko. Barva je u nás, ve střední Evropě, hnědobílá, v severní­ Evropě a Francii je barva tmavá, skoro černá s bílým hrdlem. Typické pro skorce je to, že při pobíhání kolem potoka a bystřin často poškubávají ocáskem (podobně se chovají i konipasové).
Mezi pěvci má skorec vodní zcela zvláštní postavení v tom, že se dokonale sžil s vodou. Žije podél mělých vodních toků ve vyšších nadmořských výškách , často zalesněných, hlavně u rychle tekoucích potoků s vyčnívajícími kameny, na nichž sedává. V těchto divokých vodách se u dna nedrží žádné sedimenty a zároveň jsou bohaté na kyslík, takže zde žije velké množství vodního hmyzu, pulců, a červů, což skorcům velice vyhovuje. Skorci pobíhají po kamenech, pozorují dno potoka a pak se náhle vrhají pod hladinu, kde svou kořist chytají. Mnohdy zůstavají pod hladinou i 30 vteřin. Potravu sbírají zobákem nejen ze dna a různých štěrbin, ale i tak, že převrací a odvaluje zobákem menší kamínky. Husté peří má vždey dobře promaštěné, proto se mu nepromočí a zadržuje vzduch, takže pták pobíhající pod vodou je obalen stříbrnými vzduchovými bublinkami. Dovede plavat i na hladině. Celý příspěvek