Nabídka spolupráce

Koncem prázdnin jsem byl jako předseda našeho sdružení osloven Úřadem pro zastupování státu, resp. pracovištěm, které má na starosti veřejně prospěšné práce. Nabídli nám, pokud by byl z naší strany zájem, možnost využít práci těchto lidí. Dohodli jsme se nakonec na tom, že vymyslíme činnost ve větším rozsahu než nějaké jednorázové odpolední akce a určitě se pak tomuto úřadu ozveme. Snad bude pro obě strany tato spolupráce výhodná a prospěšná