Další zpráva z výzkumu údolí Vrchlice

kněžice páskovaná - pářící se jedinci

kněžice páskovaná - pářící se jedinci

Včera nám poslal seznam druhů ploštic pan Mgr. Petr Kment z Národního muzea v Praze. Ploštice jsme při sběrech (smýkání, sklepávání a vybírání pastí) shromažďovali a třídili. Pan Kment tyto sběry prošel a určil 41 druhů ploštic. Vyjádřil se k tomu tak: “že je to překvapivě rozmanitá a široká paleta druhů převážně z teplých trávníků…” . Nicméně mezi druhy nebyl nalezel žádný chráněný nebo ohrožený druh. Ale co není, může být – ploštice jsme opravdu sbírali jen okrajově a pokud se nám podaří pana Kmenta na příští rok “zlanařit”, třeba najdeme i druhy ochranářsky zajímavější. Každopádně tyto sběry budou nadále uloženy ve sbírkách Národního muzea. Seznam druhů naleznete zde