Užovka hladká (Coronella austriaca) a další zvířena v údolí Vrchlice

užovka hladká Coronella austriaca

užovka hladká Coronella austriaca

Před týdnem tu byl PaedDr. P. Kocourek a celý víkend jsme procházeli údolí Vrchlice. Mapovali jsme celé údolí po stránce botanické i zoologické. Prolezli jsme doslova každý kout kolem potoka,  na skalách i malých lukách nad Cimburkem. Pan Kocourek našel dalších několik druhů hezkých lišejníků (i těch, co rostou pod vodou – to jsem koukal jako blázen), vzácný druh z čeledi síťokřídlých. V potoce jsme zjistili ploštěnku potoční Dugesia gonocephala i ploštěnku mléčnou Dendrocoelum lacteum. Z nachytaných exemplářů jsme pomocí určovacího klíče zjistili tyto druhy rejsků: Rejsce vodního Neomys fodiens, rejsce černého Neomys anomalus, rejska malého Sorex minutus, rejska obecného Sorex araneus a bělozubku šedou Crocidura suaveolens . Je to velice mimořádné, protože v České republice žije už pouze několik málo dalších druhů. Na tak malé lokalitě žije tedy více než 3/4 z počtu všech našich druhů rejsků. Celý příspěvek