4. Ples neziskových organizací na podporu Sklenářova dolíku

V sobotu proběhl již čtvrtý ples neziskových organizací (Oblastní charita Kutná Hora, Skauti, Rytmus, Denemark, KHnet.info, Kaňkovské sedlo). Přípravy probíhaly  už od brzkého podzimu, kdy zástupce z každé organizace pečlivě zasedal společně s ostatními u stolu (někdy i s pivem) a řešily se věci k ples patřící. Od kapely, zajištění sponzorů na občerstvení, tombolu, přes grafiku a výlep plakátů, až po doprovodný program, soutěže a moderátora. Celý příspěvek

Poděkování sponzorům

Rádi bychom na našich webových stránkách poděkovali firmě MVE PLUS s.r.o, Hejdof – Čáslav, jmenovitě ing. J. Bartoňovi st., který nám zařídil sponzorský dar ve výši 10 tis. Kč. Tato částka bude využita na financování administrativy, pořádání akcí pro veřejnost, materiální zabezpečení (benzín, olej atd.). Dále bychom chtěli poděkovat i MVDr. Z. Škrdlantovi, který nám věnoval stejnou částku na vybudování a dobudování hřbitova pro zvířecí mazlíčky. Oběma dobrodincům moc děkujeme!

Poděkování

O prázdninách jsme dostali od firmy MVE PLUS, s.r.o. darem na půjčení motorovou pilu. Dne 4. října odsouhlasila naší žádost dozorčí rada Městských lesů a rybníků Kutná Hora spol. s r.o. a naše občanské sdružení dostane formou výpůjčky do užívání i křovinořez. Takže v příštím roce by už neměly být cesty zarostlé kopřivami a když se stane, že někde přes cestu spadne strom, budeme schopní ho odstranit vlastními silami. Pokud byste narazili během procházky na vyvrácený nebo zlomený strom přes cestu (mimo cestu tohle nemá cenu řešit – to necháváme na přírodě), kontaktujte nás na mailové adrese. Tímto bychom tedy chtěli těmto dvěma firmám moc poděkovat a těšíme se i v příštích letech na spolupráci
O finanční příspěvky a sponzorské dary naše občanské sdružení bude koncem tohoto roku žádat více právnických subjektů, protože máme v plánu do budoucna rozšířit naši působnost i na další místa v okolí Kutné Hory.