Databáze kutnohorských soch a sousoší světců

sv. Šebestián

Minulý měsíc pan Mgr. O. Seifert, který je vedoucím odboru památkové péče Městského úřadu, dokončil databázi všech kutnohorských soch a sousoší svatých. Pan Seifert je znám tím, že jeho práce je mu i koníčkem, a mnohdy dělá/lal s panem  Chlumským a dalšími kolegy z oddělení i práci a projekty nad rámec jejich pracovní náplně. Jednou z takových “třešniček na dortu” je právě tento soupis sochařských děl v Kutné Hoře a nejbližším okolí. V tomto seznamu  jsou všechny sochy zachyceny na fotografiích, zařazeny do historického období i k jednotlivým autorům (pokud bylo dohledatelné). Co však je velice důležité – u jednotlivých soch jsou rozepsány významy jmen, atributy i původ jednotlivých svatých a jsou zde uvedeny i různé zajímavosti. Celý příspěvek