Spolupráce s odborem živ. prostředí

Připravujeme s pracovnicí odboru živ. prostředí A. Jiránkovou spolupráci v oblasti ochrany ptačích lokalit a při kácení významných stromů a keřových porostů na Kutnohorsku.
Jako občanské sdružení budeme v některých případech mít tu možnost být jako účastník řízení přítomni u sporných případů. Jedná se o jakousi zákonnou spolupráci mezi orgány státní správy a organizovanými sdruženími (tuto možnost má jakékoliv obč. sdružení s odpovídajícím zaměřením). V našem případě se bude jednat pouze o zásahy do VKP (významný krajinný prvek) a to zejména do vodních ploch (jak jsem se zmínil již v jiném článku o Michalově zaměření na ornitologii), kácení soliterních nebo liniových výsadeb v krajině nebo velkoplošné kácení keřových porostů. Aktivně bychom se chtěli zapojit i v ochraně ptáků ve městě, budování naučných stezek atd. Ale o tom všem až v budoucnu….

Sportovní dny

V pátek 14. a 21.9 proběhla v údolí akce „Sportovní den Městského úřadu Kutná Hora“. Byl jsem s kolegou Palasem požádán o odborný výklad k celé procházce.

Na konci procházky a celého sportovního dne byl u ruiny Cimburka připraven sud piva, který jsme při opékání špekáčků, zpěvu a debatování zdolávali. Počasí nám vyšlo a myslím si, že jsem snad touto procházkou po údolí získal mezi kolegy pár nadšenců, kteří nám v příštím roce rádi pomohou…….

sud.jpgohen.jpgu Spáleného mlýnu