Jedovatí brouci – majky (aktualizace 5.4.2009)

Jak již Martin napsal v předešlém článku, nalezli jsme při sobotním průzkumu údolí Vrchlice na louce u Cimburku dva zajímavé brouky a to majku obecnou (Meloe proscarabaeus) a majku (Meloe decorus). Pro majku obecnou je to první nález na Kutnohorsku. Druhý druh se vyskytuje na několika lokalitách v okolí­ Kutné Hory.

Meloe decorus

Meloe decorus

Majky jsou teplomilní a suchomilní nelétaví brouci velcí až 5 cm, kteří se vyskytují hojněji pouze lokálně. Z celkem 14 druhů zjištěných v České republice je v současnosti již 5 považováno za vymizelé, zbývající jsou většinou velmi vzácné a jejich výskyt je již omezen téměř výhradně na stepní lokality jižní Moravy. Všehny druhy jsou chráněné zákonem.
Velmi zajímaváýje jejich vývoj. Samičky kladou až 4 tisíce vajíček, ze kterých se líhnou

Meloe proscarabaeus

Meloe proscarabaeus

drobné larvičky. Ty následně šplhají­ po rostlinách a pokud se jim podaří vlézt do květu,

snaží se zachytit divokých včel a nechávají se přenést do jejich hnízda. Tam pronikají do medových buněk, kde požírají vajíčka i larvičky hostitele a med.Po složité proměně se na jaře z larvy stává brouk, který po vylíhnutí­ opouští hnízdo. Parazitem domácích včel se majka stává jen výjimečně. Majkovití brouci jsou známí i pro svoji jedovatost. V ohrožení vylučují jedovatý kantaridin. Ten může být již v dávce 30 mg pro člověka smrtelný. Z minulosti je znám i případ vraždy k jídlu předloženou slepicí, která byla předtím záměrně krmena příbuznými majek – puchchýřníky lékařskými (Lytta vesicatoria). Řada živočichů je však proti jedu odolná.

 

Celý příspěvek

První terénní výzkum

Tento víkend proběhla první terénní procházka v údolí Vrchlice. V sobotu se sešla většina „výzkumníků“ – Z. Lipský (geomorfologie, krajinářství), P. Kocourek (půdní fauna, garant pro biologický výzkum), M. Kavka (entomologie, ornitologie), M. Starý (herpetologie, obecná zoologie), L. Juřičková (malakolozoologie), a za město Kutná Hora vedoucí odboru V.Kocián a A.Jiránková (dendrologie). Omluveni byli D. Šanc a J. Dolejší. Počasí nám celkem přálo, tak jsme se vydali na procházku.

vycházka do terénu

vycházka do terénu

Údolí jsme prošli směrem od Vrbového mlýnu k ruině mlýnu Šimákov a pak přes louku u Cimburku, kolem bývalé střelnice, přes loučky nad Spáleným mlýnem až nad Denemark a zpět k Vrbovému mlýnu. Cestou jsme si řekli, kde by měly vést hranice navrhovaného chráněného území a začali jsme s pozorováním a sběry. Zajímavá byla pozorování zpěvných ptáků, ale pak nám udělala radost náhoda na louce u Cimburku – během deseti minut jsme našli 2 druhy ohrožených druhů brouků – majku Meloe decorus a majku obecnou Meloe proscarabaeus. Tito vývojem zajímaví brouci se stali objektem našeho zájmu a všichni jsme si je fotili. Sobotní průzkum jsme ukončili asi ve 13h. Celý příspěvek