Konečně opravená hráz

Protržená hráz, jejíž okraje jsou vyčištěné od kamenů

Protržená hráz, jejíž okraje jsou vyčištěné od kamenů

Posledních pár dní se konečně počasí umoudřilo a dlouho nezapršelo. Což jsme potřebovali. Každý menší deštík je totiž hned znát na průtoky Vrchlice a my jsme potřebovali, aby hladina říčky opadla a do nově vybudované tůně nepřitékala už voda. Budování tůně je jednou z několika akcí, které jsou prováděny jako součást projektu podporovaného v programu Strom života SFŽP ČR a MŽP. 
V srpnu, kdy byly v celé republice povodně, postihla velká voda i údolí Vrchlice. Obrovské množství vody vlítlo do tůně a prolomilo měsíc  starou hráz. Celý příspěvek

Už jsme začali s realizací projektů

kácení keřů probíhalo ještě za pořádné sněhové kalamity

kácení keřů probíhalo ještě za pořádné sněhové kalamity

Během ledna a února jsem začal s realizací projektů na obnovu břehulích hnízdišť (stěn) v bývalé cihelně v Sedlci a budování tůní v údolí Vrchlice. V současné době doděláváme poslední úpravy v žádostech do programu péče o rajinu od AOPK a do grantového programu Pro přírodu od Nadace Partnerství a v březnu je podáme. Uvidíme, zda se povede získat finanční prostředky. Jedna ze žádostí do Nadace Partnerství se bude týkat i grantu na pokračování průzkumu v údolí Vrchlice. Celý příspěvek