Okolí Kutné Hory na starých fotografiích

Při přípravě materiálů na naučnou cykloturistickou stezku jsem v Okresním archivu narazil na pár fotografií z údolí Vrchlice a kopce Kaňk. Snažil jsem se pak nafotit ze stejného místa ten samý objekt, místo nebo skálu. Bohužel v mnoha případech to není ji možné – roste zde tak hustý les, že by výhledy nebyly možné. Do budoucna snad uděláme srovnání panoramatických snímků Kutné Hory z roku 1948 a dnes.

Historická fotografie kostela sv.Trojice

Historická fotografie kostela Nejsvětější Trojice

Historická fotografie kostela Nejsvětější Trojice

Historická fotografie kostela Nejsvětější Trojice

Kostel sv. Trojice v současnosti

Současná fotografie kostela Nejsvětější Trojice

Na prvním snímku vidíme kostel Nejsvětější Trojice ještě bez stromů. Na druhém snímku jsou již nějaké stromy na hřbitově vidět (v pozadí chrám sv. Barbory). Na třetím snímku je současný stav focený z rohu hřbitova. Fotit odpovídající snímek z dálky nemělo ani cenu, protože by kostel nebyl ani vidět. Celý příspěvek

Pozvánka na Dětský den

Rádi bychom Vás pozvali na Dětský den v údolí Vrchlice, který se bude konat dne

13. června 2009 od 8:30 hodin

na louce u Cimburku, zhruba 150 m od hráze Velkého rybníka. V minulých dvou letech jsme měli jako hosty našeho Dětského dne sokolníky z chotusického letiště. Letos bohužel nemůžou dorazit, protože jsou mimo republiku. Proto jsme s kolegy vymysleli náhradní program. O zvířátka ani letos děti nepřijdou. Celý příspěvek

Nová naučná cykloturistická trasa

Značka cyklostezkyDne 7.4. byla v Radě města odsouhlasena usnesením č. 323/09 finanční podpora ve výši 150tis. Kč pro naše občanské sdružení. Tato částka bude v roce 2010 použita jako 15% spoluúčast při realizaci nové naučné cykloturistické trasy. Zbytek peněz se budeme snažit získat z různých grantů, fondů, nadačních organizací nebo od sponzorů.
Teď asi trochu faktů. Proč cykloturistická trasa? Tento termín jsme před cca 8 lety vymysleli s panem J. Hnízdem z Technických služeb. Tehdy jsme začali dělat několik úsekůů této cykloturistické trasy na Sukově, nad Sklenářovým dolíkem a mezi silnicí Hořanskou a Grunteckou. Už v té době jsme měli společnou vizi vybudovat okruh kolem Kutné Hory, kterým by mohl pohodlně projít pěší turista, ale i cyklista, matky s kočárky nebo v některých úsecích i vozíčkáři. Cyklostezka jako taková má ze zákona normovaný asfaltový povrch daných rozměrů, v okolí nesmí být žádné nebezpečné předměty a musí být značenana svislým i vodorovnýmm značením. Tohoto jsme se chtěli tehdy vyvarovat nejen kvůli legislativním problémům, ale byly zde i důvody finanční a pak i to, že asfaltová cesta se do lesa a krajiny moc nehodí. Naším cílem bylo upravit povrch tam, kde nebyl sjízdný, vyčistit profil cest a pěšin v trase, umístit na vhodných mí­stech lavičky.
Celý příspěvek