Významný objev v údolí Vrchlice – lidé z doby kamenné

ښdolí Vrchlice není zajímavou a jedinečnou oblastí pouze z hlediska krajinář™ského, botanického a zoologického, ale i antropologického. pracloveciښnorová exkurze do stř™ední partie údolí odhalila skutečnosti, které bezesporu př™ispějí k atraktivitě údolí Vrchlice mezi odborníky a zainteresovanou veř™ejností. Celý příspěvek