Jaké bylo vysvěcení kapličky

dozvěděli jsme se něco o historii

I když s časovým odstupem, rád bych se s vámi podělil o atmosféru a pocity ze slavnosti odhalení obnovené kapličky sv. Petra a Pavla a jejího vysvěcení. V sobotu 27. října v té největší sněhové plískanici jsme s Tomášem Klailem přilepovali kopii obrazu do výklenku kapličky. V neděli, pár hodin před vysvěcením ještě pan Hlavatý přetřel již počmáraný kus zdi na kapličce a slavnost mohla začít. Popravdě jsem se divil, kolik lidí se v lese Na Rovinách sešlo. Celkem asi 30 lidí, starých i  mladých, věřících i ateistů, si vyslechlo mé povídání o tom, jak to všechno vzniklo, krátkou přednášku o historii tohoto místa i kapličky od Mgr. Seiferta a pak duchovní zamyšlení od pana arciděkana Uhlíře. Celý příspěvek

Štědrý neumí být jen Ježíšek, ale i KHnet

Včera ráno mi volali zástupci občanského sdružení KHnet, že pro nás mají překvapení a zároveň vánoční dárek. Rada se prý usnesla, že část finančních prostředků za rok 2011 věnují na nějakou dobročinnou věc, aktivitu či akci a jestli bychom ocenili příspěvěk 20 000 Kč na rekonstrukci kapličky sv. Petra a Pavla na Rovinách. Celý příspěvek

Budeme opravovat kapličku sv. Petra a Pavla

současný stav kapličky

V tomto týdnu jsme obdrželi již podepsanou smlouvu od Nadace Via, která nás opravňuje nakládat s finančními prostředky z programu “Fondu kulturního dědictví 2011″. Koncem léta jsme žádali na opravu kapličky sv. Petra a Pavla o 50 000 Kč, dostali jsme “jen” 30 000 Kč. Myslím si ale, že i to je úspěch. Kde dnes tolik peněz najdete?? Chceme tak pomoct zachránit Městskému úřadu, resp. Městu Kutná Hora, rozpadající se kapličku na Rovinách. Tato kaplička, zasvěcená sv. Petru a Pavlovi, byla postavena v místech, kde stávala středověká vesnice Roveň (podle níž jsou Rovina pojmenována). V obci stával stejnojmenný kostel, který byl jako poslední stavba z vypálené vesnice stržen v 18. století. Celý příspěvek