Dnes jsme se po obědě vydali s Jirkou na terénní obchůzku údolím a hlavně jsme si chtěli spolu projet trasu nově navrhované a promýřlené naučné cykloturistické stezky kolem Kutné Hory.
Cestou kolem krásně opravené kapličky jsme si vřimli, že na nové bílé fasádě se musel nějaký mladý borec zviditelnit a podepsat. A to hned 2x. Pak jsme se nestačili divit, když jsme dorazili k mostku V Hutích €“ jedna z úvodních tabulí naučné stezky byla stejným €žumělcem€œ taky vylepřená. Nařtěstí jsme měli s sebou ř™edidlo a hadř™ík a podař™ilo se nám skoro beze zbytku nápis vyčistit. Asi hodinu jsme projížděli pěřinami a silničkami podél Bylanky, př™es Bylany, Př™ítoky až na Malý a Velký Kuklík. Tam, v lese na obvyklém místě nad Hoř™anama, byl vyhozený starý televizor a izolační pěna ze starého mrazáku. Na tomto místě jsou černé skládky běžné a technické oddělení Městského úř™adu je nechává odvážet skoro každý měsíc.
Pak jsme pokračovali úvozovou cestou nad Gruntu. V zatáčce, kde nějaký výtečník př™ed dvěma lety pokácel bez povolení 4 krásné bř™ízy, bylo dalří nadělení. Stavební suť cca na 2 multikáry. O dalřích 50 metrů dál jsme nařli fůru starého sádrokartonu a plno rozházených papírů po cestě. Celý příspěvek