I v letošním roce pokračuje obnova stepní lokality na Kaňku

V okolí útesů zmizely porosty trnek

Koncem roku 2010 jsme se dohodli s městem Kutná Hora, že bychom chtěli vyčistit a obnovit třešňový sad a trávní společenstva na jižním svahu Kaňku. Začátkem ledna 2011, kdy jsme měli všechna povolení pohromadě, jsme začali společně s firmou Eko-ano a Dřekoba čistit sad v blízkosti bývalé skautské klubovny. Když padlo rozhodnutí od CHKO Blaník, které spravuje NPP Kaňk, přesunuli jsme práce i do chráněné oblasti. Za čtvrt roku se podařilo vyčistit asi 1,5 ha sadu. Celý příspěvek

Úpravy na Kaňku pokračují

lehký plot vymezuje vypásané plochy

V zimě jsme vás informovali o tom, že kolem Národní přírodní památky “Na vrších” probíhá čištění starého třešňového sadu. Během 3 měsíců se nám povedlo vyčistit ve spolupráci s firmou Eko-ano a firmou Dřekoba více než 1 ha pozemků. S pracovníky CHKO Blaník jsme konzultovali probíhající úpravy, množství a druhy kácených dřevin i následné vypásání. Celý příspěvek