První grant na naučnou cykloturistickou stezku

Šek

Šek

Dnes, 9. června odpoledne, jsem byl za naše občanské sdružení Denemark v TPCA přebrat šek na částku 254 000Kč.

Tento šek dostalo naše sdružení na realizaci projektu naučné cykloturistické trasy kolem Kutné Hory (o kterém jsme Vás informovali již před několika měsíci). Za spolupráci na získání této finanční částky bych chtěl poděkovat všem svým kolegům ze sdružení, pak Markovi Lauermannovi, který nám z větší části žádost napsal a vyplnil a v neposlední řadě i Mirkovi Kořínkovi, zaměstnanci TPCA a mému kamarádovi. Ten nám pomohl projekt mezi dalšími šedesáti uchazeči protlačit u komise. Samozřejmě děkujeme komisi, která náš projekt společně s dalšími vybrala a vedení TPCA, které již několikátou sezonu věnuje na tyto projekty částku 4 miliony Kč. Šek nám předali čelní představitelé kolínské automobilky a po krátké diskusi jsme si prohlédli celý podnik. Je to jedno obrovské, perfektně fungující mraveniště.

Nová naučná cykloturistická trasa

Značka cyklostezkyDne 7.4. byla v Radě města odsouhlasena usnesením č. 323/09 finanční podpora ve výši 150tis. Kč pro naše občanské sdružení. Tato částka bude v roce 2010 použita jako 15% spoluúčast při realizaci nové naučné cykloturistické trasy. Zbytek peněz se budeme snažit získat z různých grantů, fondů, nadačních organizací nebo od sponzorů.
Teď asi trochu faktů. Proč cykloturistická trasa? Tento termín jsme před cca 8 lety vymysleli s panem J. Hnízdem z Technických služeb. Tehdy jsme začali dělat několik úsekůů této cykloturistické trasy na Sukově, nad Sklenářovým dolíkem a mezi silnicí Hořanskou a Grunteckou. Už v té době jsme měli společnou vizi vybudovat okruh kolem Kutné Hory, kterým by mohl pohodlně projít pěší turista, ale i cyklista, matky s kočárky nebo v některých úsecích i vozíčkáři. Cyklostezka jako taková má ze zákona normovaný asfaltový povrch daných rozměrů, v okolí nesmí být žádné nebezpečné předměty a musí být značenana svislým i vodorovnýmm značením. Tohoto jsme se chtěli tehdy vyvarovat nejen kvůli legislativním problémům, ale byly zde i důvody finanční a pak i to, že asfaltová cesta se do lesa a krajiny moc nehodí. Naším cílem bylo upravit povrch tam, kde nebyl sjízdný, vyčistit profil cest a pěšin v trase, umístit na vhodných mí­stech lavičky.
Celý příspěvek