Už jsme začali s realizací projektů

kácení keřů probíhalo ještě za pořádné sněhové kalamity

kácení keřů probíhalo ještě za pořádné sněhové kalamity

Během ledna a února jsem začal s realizací projektů na obnovu břehulích hnízdišť (stěn) v bývalé cihelně v Sedlci a budování tůní v údolí Vrchlice. V současné době doděláváme poslední úpravy v žádostech do programu péče o rajinu od AOPK a do grantového programu Pro přírodu od Nadace Partnerství a v březnu je podáme. Uvidíme, zda se povede získat finanční prostředky. Jedna ze žádostí do Nadace Partnerství se bude týkat i grantu na pokračování průzkumu v údolí Vrchlice. Celý příspěvek