Ovce z Kaňku jsme museli odvézt

Na jaře, kdy jsme dokončili další ročník kácení ve starém třešňovém sadu, jsme se sešli se zástupci státní správy a samosprávy města, včetně zástupce CHKO Blaník, Martinem Klaudysem. Martin zhodnotil a plně podpořil do současné doby probíhající práce. Na základě botanické výzkumu byla lokalita označena za učebnicový příklad péče o takto zanedbané lokality. Např. počet čistců německých se za čtyři roky zvýšil asi desetinásobně a populace se po ploše dále rozrůstá. Celý příspěvek

I v letošním roce pokračuje obnova stepní lokality na Kaňku

V okolí útesů zmizely porosty trnek

Koncem roku 2010 jsme se dohodli s městem Kutná Hora, že bychom chtěli vyčistit a obnovit třešňový sad a trávní společenstva na jižním svahu Kaňku. Začátkem ledna 2011, kdy jsme měli všechna povolení pohromadě, jsme začali společně s firmou Eko-ano a Dřekoba čistit sad v blízkosti bývalé skautské klubovny. Když padlo rozhodnutí od CHKO Blaník, které spravuje NPP Kaňk, přesunuli jsme práce i do chráněné oblasti. Za čtvrt roku se podařilo vyčistit asi 1,5 ha sadu. Celý příspěvek