Jak pokročilo mapování v údolí Vrchlice

Včera vyšel v kutnohorském deníku článek o nadcházejícím mapování a výzkumu v údolí Vrchlice. Jen bych měl k tomuto článku malou připomínku: Tento výzkum nefinancuje odbor životního prostředí sám! S ing. Kociánem jsme se dohodli, že se odbor životního prostředí bude spolupodílet na financování, a to cca 15tis. Kč. Problém je totiž ve vyplácení financí neautorizovaným „vědcům“. Ne že by nebyla vůle, ale bohužel jsou finanční předpisy takové, že není možné kdekomu vyplatit „mzdu“ za průzkumy. Proto jsme jako občanské sdružení sehnali od sponzorů finanční prostředky vlastní a na základě jednoduššího vyplácení dle zákona č. 586/92 Sb., (§ 4., odst. 1., písmena k) můžeme finanční prostředky na výzkum poskytnout i amatérským „profesionálům“. Seznam odborníků zveřejníme v budoucnu. Celý příspěvek