Chovatelský kroužek na 1. ZŠ Jana Palacha

Mířa, Katka a Eliřka chovatelky :-)

Mířa, Katka a Eliřka chovatelky 🙂

Možná tenhle článek a jeho obsah nepatř™í na stránky občanského sdružení, ale v nařich stanovách máme mimo ochrany př™írody i činnost vzdělávací v oblasti př™írody. Minulý rok proběhlo v knihovně několik př™ednářek o údolí Vrchlice a pár př™ednářek mých i Jirky o nařich cestách do exotických zemí. V letořním roce jsme př™ednářky zopakovali v Barvíř™ově domě a do budoucna rádi v tomto budeme pokračovat.
Já osobně jsem si ale ř™íkal, že je důležité začínat s výchovou v oblasti ochrany př™írody už u těch nejmenřích. Sám jsem od 7 let chodil na myslivecký kroužek, kde jsme se učili poznávat divoká zvíř™ata, starat se o zvěř™ a hlavně jsme se učili chovat k př™írodě i v ní. Moc rád na ta léta vzpomínám, i na reprezentaci okresu Kutná Hora v celostátní soutěži €žZlatá srnčí trofej”. Tyhle zážitky mě formovaly, stejně jako mé chovatelské zkuřenosti. Od 5 let jsem choval nejrůznějří druhy zvíř™at (což je asi o mě v Kutné Hoř™e známo). Láska k př™írodě, zvíř™atům a pak i rostlinám mi celý život udávala směr – ke vzdělání, koníčkům a pak i zaměstnání. Celý příspěvek