Obnova stepních lokalit na Kaňku

pohled na kvetoucí třešňový sad

Počátkem roku 2009 jsme se dozvěděli, že Město Kutná Hora, resp. jeho vedení, uvažovalo o tom, že se změní dle Územního plánu využití starého třešňového sadu na jižním svahu Kaňku. Tato lokalita je přírodně i krajinářsky velice cenná a byla by velká škoda, kdyby zde stálo další satelitní městečko. Proto jsme se rozhodli za třešňový svah bojovat a zachránit ho. Podařilo se a podpora občanů byla velká. V blízké budoucnosti se zde určitě stavět nebude. Abychom ale ukázali, že nám jde opravdu o záchranu cenných společenstev (cenné jsou nejen staré třešně, ale i stepní trávníky  v sadu samotném),

oplocenka pro ovce a kozy ve vyčištěném sadu

dohodli jsme se s Městem koncem roku 2010 na obnově sadu (vyčištění)  a  počátkem roku 2011 jsme začali s kácením náletových dřevin, které se šíří ze severně položeného lesa. Jasany, javory, svída a další dřeviny zastiňují trávník i kmeny třešní a zaniká tím hodnota celé této lokality. Proto jsme se rozhodli vyčistit pozemky ve vlastnictví Města a následně na nich pást ovce a kozy. Zároveň jsme navázali spolupráci s CHKO Blaník, kteří mají na starosti NPP Kaňk. Spojili jsme naše úsilí a pozemky jsme postupně čistili a likvidovalo se křoví i již obrostlé pařízky. V té souvislosti musíme poděkovat firmě Dřekoba a Eko-Ano. Zároveň jsme začali roku 2013 vypásat i stádem ovcí a koz. Plánovali jsme, že budeme takto postupovat dál, až se povede vyčistit celou plochu

vstavač nachový

sadu. V plánu bylo také zažádat o finanční příspěvek z Norských fondů. to se však nestalo a kvůli politickým náladám na radnici a několika obviněním nám byla péče o pozemky zakázána. Péči o pozemky převzaly Městské lesy a rybníky s. r. o., které ve spolupráci s firmou Dobrá nálada a.s. vyčištěnou část pozemků vypásala. V létě 2017 získalo Město Kutná Hora grant na dokončení prací (vyřezání zbytku ploch, vybudování oplocenek pro ovce, péči na 3 roky i vědecký průzkum. Grant byl získán především díky dosavadní práci našeho spolku i spolupráci s Mgr. Klaudysem z CHKO. Od roku 2015 se ukazuje, že péče o pozemky je příkladná a  začínají se zde objevovat stále zajímavější druhy rostlin (vstavače a další orchideje), stávající populace rostlin se zvětšuje, stejně jako jejich plocha výskytu.

1 komentář u „Obnova stepních lokalit na Kaňku

  1. Pingback: I v letošním roce pokračuje obnova stepní lokality na Kaňku | Denemark – občanské sdružení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *