Poslední zpráva z výzkumu v údolí Vrchlice 2009

Minulý týden jsme dostali zpožděnou zprávu, která se týká determinace pavouků z údolí Vrchlice. Pavouky jsem přes celou sezonu smýkal, sklepával nebo vybíral ze zemních pastí a dle data a místa sběru shromažďoval. Ke konci roku byly sběry předány DrSc., Mgr. Lence Kubcové, Ph.D.  na Karlovu univerzitu do Prahy. Paní Kubcová se musela nejdříve postarat o své novorezeně, proto přišla zpráva až teď. Nicméně byla i tak velice příznivá: Cituji: “Zjištěno bylo 82 druhů z 18 čeledí.  V tabulce jsem zanesla i některé parametry podle Katalagu pavouků České republiky a červeně označila druhy vzácné. Jedná se o 5 druhů (Clubiona brevipes, Philodromus buchari, Phlegra festiva, Pistius truncatus a Synema globosum). Celý příspěvek

Nábor do sdružení

V rozhovoru pro Kutnohorský deník jsem se zmínil o tom, že bychom mezi sebou rádi viděli nějaké nové členy. Možná tahle nabídka, nebo chcete-li informace, v celém rozhovoru zanikla, ale opravdu bychom mezi sebou moc rádi uvítali odborníky z oboru zoologie, botaniky, geologie, ekologie, ochrany přírody, lesnictví nebo jen amatérské nadšence, kteří v rámci našeho sdružení a pod jeho záštitou budou chtít pomáhat přírodě na Kutnohorsku. Celý příspěvek

Další zpráva z výzkumu údolí Vrchlice

kněžice páskovaná - pářící se jedinci

kněžice páskovaná - pářící se jedinci

Včera nám poslal seznam druhů ploštic pan Mgr. Petr Kment z Národního muzea v Praze. Ploštice jsme při sběrech (smýkání, sklepávání a vybírání pastí) shromažďovali a třídili. Pan Kment tyto sběry prošel a určil 41 druhů ploštic. Vyjádřil se k tomu tak: “že je to překvapivě rozmanitá a široká paleta druhů převážně z teplých trávníků…” . Nicméně mezi druhy nebyl nalezel žádný chráněný nebo ohrožený druh. Ale co není, může být – ploštice jsme opravdu sbírali jen okrajově a pokud se nám podaří pana Kmenta na příští rok “zlanařit”, třeba najdeme i druhy ochranářsky zajímavější. Každopádně tyto sběry budou nadále uloženy ve sbírkách Národního muzea. Seznam druhů naleznete zde

Entomologická zpráva z výzkumu v údolí Vrchlice

střevlík kožitý Carabus coriaceus, čeleď střevlíkovití Carabidae

střevlík kožitý Carabus coriaceus, čeleď střevlíkovití Carabidae

Minulý týden jsem dostal závěrečnou zprávu z výzkumu několika čeledí brouků, vyskytujících se v údolí Vrchlice. Brouky jsem od jara do podzimu chytal několika způsoby. První způsob je tzv. smýkání. Provádí se buď speciální entomologickou síťkou nebo i obyčejnou, podomácku udělanou síťkou s dlouhým rukávcem.  Chodí se pomalu travním porostem a síťkou se pohybuje zprava doleva. Tak, aby hmyz neměl šanci vylézt nebo vyletět. Po několika minutách smýkání se hmyz uvězněný na konci dlouhého rukávce rychle přesype do smrtičky (nádoba s etherem nebo jinou chemikálií).  Pak se hmyz přebere a roztřídí do jednotlivých řádů, tříd a čeledí. Celý příspěvek

Zpráva z ornitologického výzkumu v údolí Vrchlice

Před týdnem jste si mohli přečíst zprávu o výzkumu měkkýšů v údolí Vrchlice. Teď svou zprávu dokončil i jeden z našich členů Michal Kavka. Michal je dlouholetým ornitologem a nejen že monitoruje populace druhů ptáků na kutnohorském okrese, ale během odchytů i ptáky kroužkuje a tím se podílí ne mapování tahu stěhovavých a hnízdících ptáků v našem okrese. Dále v článku najdete více než 70 druhů ptáků zjištěných v údolí Vrchlice (někteří jen zalétávají z okolí nebo při tahu). I tak je toto poměrně malé sledované území (zhruba 30 ha) velice cennou ptačí lokalitou.

Celý příspěvek

Malakologická zpráva z údolí Vrchlice

okružanka Sphaerium cornaeum

okružanka Sphaerium cornaeum

Blíží se konec roku a my dáváme dohromady závěrečné zprávy od různých odborníků, kteří v průběhu roku prováděli výzkum v údolí Vrchlice. O nálezech rejsků, rejsců, různých druhů brouků nebo lišejníků jsme vás již v minulosti informovali. Začátkem roku 2010 bychom chtěli závěrečnou zprávu o údolí­ poslat společně s odborem životního prostředí na Krajský úřad, kde je již dopředu předjednáno, že by naše žádost o vyhlášení Přírodní rezervace měla mít úspěch. Součástí žádosti bude i seznam všech parcel a jejich vlastníků zájmového území a jakýsi nástřel managementu území (plán péče). Celý příspěvek

Poděkování za sponzorský dar

Rádi bychom zde poděkovali firmě Silnice Čáslav – Holding, a.s. , jmenovitě generálnímu řediteli ing. A. Holíkovi, který nám daroval sponzorský dar ve výši 20 tis. Kč. Tato částka bude využita na financování výzkumu v údolí Vrchlice a na provoz občanského sdružení.  Ještě jednou moc děkujeme a budeme se těšit na spolupráci…..

Okolí Kutné Hory na starých fotografiích

Při přípravě materiálů na naučnou cykloturistickou stezku jsem v Okresním archivu narazil na pár fotografií z údolí Vrchlice a kopce Kaňk. Snažil jsem se pak nafotit ze stejného místa ten samý objekt, místo nebo skálu. Bohužel v mnoha případech to není ji možné – roste zde tak hustý les, že by výhledy nebyly možné. Do budoucna snad uděláme srovnání panoramatických snímků Kutné Hory z roku 1948 a dnes.

Historická fotografie kostela sv.Trojice

Historická fotografie kostela Nejsvětější Trojice

Historická fotografie kostela Nejsvětější Trojice

Historická fotografie kostela Nejsvětější Trojice

Kostel sv. Trojice v současnosti

Současná fotografie kostela Nejsvětější Trojice

Na prvním snímku vidíme kostel Nejsvětější Trojice ještě bez stromů. Na druhém snímku jsou již nějaké stromy na hřbitově vidět (v pozadí chrám sv. Barbory). Na třetím snímku je současný stav focený z rohu hřbitova. Fotit odpovídající snímek z dálky nemělo ani cenu, protože by kostel nebyl ani vidět. Celý příspěvek

Užovka hladká (Coronella austriaca) a další zvířena v údolí Vrchlice

užovka hladká Coronella austriaca

užovka hladká Coronella austriaca

Před týdnem tu byl PaedDr. P. Kocourek a celý víkend jsme procházeli údolí Vrchlice. Mapovali jsme celé údolí po stránce botanické i zoologické. Prolezli jsme doslova každý kout kolem potoka,  na skalách i malých lukách nad Cimburkem. Pan Kocourek našel dalších několik druhů hezkých lišejníků (i těch, co rostou pod vodou – to jsem koukal jako blázen), vzácný druh z čeledi síťokřídlých. V potoce jsme zjistili ploštěnku potoční Dugesia gonocephala i ploštěnku mléčnou Dendrocoelum lacteum. Z nachytaných exemplářů jsme pomocí určovacího klíče zjistili tyto druhy rejsků: Rejsce vodního Neomys fodiens, rejsce černého Neomys anomalus, rejska malého Sorex minutus, rejska obecného Sorex araneus a bělozubku šedou Crocidura suaveolens . Je to velice mimořádné, protože v České republice žije už pouze několik málo dalších druhů. Na tak malé lokalitě žije tedy více než 3/4 z počtu všech našich druhů rejsků. Celý příspěvek