Byli jsme v Toulavé kameře

Dnes, 18. září 2011, proběhla v pořadu Toulavá kamera reportáž o naší naučné stezce kolem Kutné Hory. Natáčelo se 5. června s plánem publikovat reportáž začátkem prázdnin, aby  to byl tahák pro turisty. Bohužel se to z technických důvodů nepodařilo. V reportáži, jak jsme s archeology konzultovali později texty stezky, zaznělo pár nepřesností (o vinících a Kosmově kronice) a některé údaje byly kvůli zkrácení komentářů nepřesné (o Kaňku a hornících, Žižkovu dubu). I přes všechno věřím, že se nám podařilo Kutnou Horu zase o něco víc zpropagovat a přesnější informace si všichni přečtou při návštěvě naší stezky.

V údolí už jsou nové tabule

Nové zastavení umístěné na torzu zlomeného jilmu

Během minulého víkendu jsme s Erikem přidělali první várku nových tabulí do údolí Vrchlice. Oproti původní verzi najdete na tabulích, podobně jako kolem Kutné Hory, otázky a odpovědi pro děti (ale i pro dospělé) a také směrování k Velkému rybníku nebo zpět do Kutné Hory. Stezka je tak “obousměrná”. V textech jsme se snažili využít výsledků a poznatků biologického průzkumu, který proběhl před 2 lety. Opraveny byly také texty o obou pravěkých hradištích. Celý příspěvek

Naučná cykloturistická stezka kolem Kutné Hory

nová vyhlídka s lavičkou a naučnými tabulemi Na Rovinách

První naučná stezka, kterou naše sdružení vybudovalo, vede zhruba 2,5 km úsekem malebného údolí Vrchlice. Stezku, která má 11 zastavení s 15 tabulemi, jsme na jaře 2007 vybudovali velice rychle. Záhy jsme zjistili, že jsme udělali několik chyb. Nejen kvůli tomu, ale i kvůli vandalství bylo nutné stezku v roce 2011 zrekonstruovat. V roce 2009 navíc proběhl biologický průzkum, díky němuž jsme mohli stezku o mnohé zajímavosti doplnit. Poučili jsme se z budování cykloturistické stezky kolem Kutné Hory a stezku v údolí vylepšili. Nápad na vybudování dlouhé cyklisticko-pěší stezky s lavičkami a upraveným povrchem cest a pěšin kolem celého města vznikl zhruba v roce

zastaveni na Královské procházce

2001, kdy jsem se jako zaměstnanec MěÚ snažil společně se zástupci Technických služeb obnovit staré pěšiny okolím Kutné Hory. V roce 2002 během brigády Zelené město byl upraven povrch některých úseků a na některá místa jsme umístili lavičky. Nápad vybudovat na této trase naučnou stezku se zrodil na přelom roku 2008/2009. Zprvu jsme mysleli, že stezka bude věnována pouze přírodě, která  je naším hlavním zájmem. Ukázalo se však, že okolí Kutné Hory i město samotné může nabídnout tolik zajímavostí z mnoha oborů, že jsme se rozhodli do naučné stezky zakomponovat i geologii, palentologii, historii, archeologii a na několika místech i detaily z kutnohorského vodohospodářství, budování místní železnice či několik krátkých pověstí. S odbornými texty nám pomáhali místní odborníci. Celý příspěvek

Co se blíží…..

Včera večer mi volal pan Šulc, redaktor Toulavé kamery. Nevědělo se, zda paní Toušlová reportáž zařadí na tuto nebo příští neděli. Nakonec potvrdila příští víkend, tzn. 18. září dopoledne. Kdo se nestihne podívat, ten bude mít na našich stránkách odkaz na tuto reportáž na stránkách České televize. Snad se nám povede nainstalovat zpět i všechny tabule do údolí do dalšího zářijového víkendu tak, aby ti, kteří uvidí reportáž, mohli vyrazit. Celý příspěvek

Oprava tabulí v údolí započala

Měsíc jsme se neozvali, protože bylo plno jiné práce doma i v zaměstnání. I my jsme měli tak trochu “okurkovou sezonu”. Stihlo se však v rámci Zeleného města vysekat několikset metrů cest a pěšin v údolí Vrchlice a vysbírat nejen v něm odpadky podél cest (za ten měsíc tam jsou bohužel už zase). My s Jirkou jsme začali připravovat staré tabule na renovaci. Celý příspěvek

Další špatná zpráva

Od začátku června, kdy jsme vás informovali o tom, že bude na ČT reportáž v Toulavé kameře o naší naučné stezce, jsme měli za to, že termín se bude pohybovat cca od začátku do konce července, maximálně na začátku srpna. Bohužel, jak mi napsal reportér R. Šulc, kvůli technickým problémům (rekonstrukce virtuálního studia) se předtočené reportáže seřadily tak, že ta “naše” vychází až na 18. září 🙁 Jediné pozitivum je, že do té doby stihneme zrenovovat stezku v údolí. Budeme se těšit 🙂

Poděkování všem, kdo se podíleli na naučné stezce, zejména pak na II. etapě

zastavení u Macháčkova kamene – sponzor KHnet

Během druhého červencové víkendu se nám podařilo i přes zdravotní indispozici dokončit po více než 2,5 letech naučnou stezku kolem Kutné Hory. Po celou dobu jsme vás pravidelně informovali nejprve o první (2009/2010) a pak i o druhé etapě (2010/2011) vznikající stezky. Před skoro 2 lety jsme vás žádali o pomoc, zapůjčení dobových fotografií. Několik z vás se ozvalo, fotky zaslalo, zapůjčilo. Moc děkujeme. Celý příspěvek

Ani deštivé počasí, ani poraněný kotník nás nezastaví (aktualizováno 12.7.)

"Žerik" v akci 🙂

Během prvních červencových dnů, které připomínaly spíše deštivé jaro, jsme s kamarádem Erikem Preislerem nainstalovali prvních několik tabulí naučné stezky. V neděli ráno jsme vyrazili v dešti přidělávat nejdříve zastavení nad Sklenářovým dolíkem, na Kuklík, nad Gruntu a pak na Sukov. Před obědem, celí promočení, jsme ještě stihli zastavení u evangelického hřbitova. Celý příspěvek

Nedělní brigáda s GE Money Bank

Tuto neděli bychom rádi uspořádali třetí brigádu společně s GE Money Bank. V minulosti nám jejich zaměstnanci velkou měrou pomohli při úpravách v údolí, zejména pak při budování náhonu do nové tůně u Cimburku. Bez jejich  pomoci bychom tento cca 40 m dlouhý “náhon” určitě neudělali. Celý příspěvek

Na trase stezky už jsou lavičky

"Cáfa" v akci 🙂

Budování II. etapy naučné stezky se pomalu blíží ke konci. V minulém týdnu jsme společně s Technickými službami dobetonovali poslední z deseti laviček. Při projektování celé naučné cykloturistické stezky bylo naplánováno, že na trase umístíme 30 ks laviček. Mezitím však Turisté na mnoha plánovaných místech lavičky umístili sami. Proto jsme počet zredukovali na 20 ks. Celý příspěvek